MEE Zuidoost Brabant

MEE maakt meedoen mogelijk.

MEE Zuidoost Brabant ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld Opvoeding & Ontwikkeling, Leren & Werken, Samenleven & Wonen en Regelgeving & Geldzaken. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u samen met de mensen om u heen weer verder kunt.

MEE is er voor mensen met:

  • Een lichamelijke beperking
  • Een verstandelijke beperking
  • Een chronische ziekte
  • Een vorm van autisme
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • En voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen

Onze dienstverlening is gratis, een verwijzing is niet nodig.

MEE Zuidoost Brabant is HKZ-gecertificeerd.

MEE maakt meedoen mogelijk