Parkinsoncafé Helmond

Waarom het Parkinsoncafe?

Het parkinsoncafé dient grotere belangen: stimuleren dat mensen met de ziekte van Parkinson :
zo lang als het kan zelfstandig blijven wonen en zelf de regie in handen nemen van hun ziekte en zorgproces, waardoor zij zo lang en zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven.

Om dat te bereiken is het van belang dat de patiënt weet wat de ziekte inhoudt en kennis heeft over de consequenties daarvan. Het geeft de patiënt en mantelzorger vertrouwen als zij over informatie beschikken waardoor ze begrijpen wat de zorgverlener bedoelt maar ook mee kunnen beslissen over hoe verder met de ziekte. Je kunt als patiënt de ambitie uitspreken zo lang en zo normaal mogelijk het dagelijkse leven te leiden en dus ook zelfstandig te blijven wonen, maar hoe doe je dat. En wat en wie heb je daarbij nodig.

Op deze en nog veel andere vragen wil het parkinsoncafé antwoorden geven.

Wat gaat het parkinsoncafé daarvoor doen?

Kennisoverdracht: informatie halen en brengen;
nadrukkelijke aandacht voor de zware taak van de mantelzorger;
de ziekte van Parkinson publiek maken;

Kennisoverdracht vindt tijdens een cafesessie plaats door een van de zorgverleners in de keten rondom de patiënt. Kennisoverdracht vindt ook plaats doordat de bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Ervaringen uitwisselen en elkaar tips en trucs geven hoe te handelen in bepaalde situaties. Het is aan de organisatie van het parkinsoncafé dit onderdeel te stimuleren. Van belang daarbij is dat het café “veilig” is, dat je jezelf niet hoeft te censureren en dat jouw ervaringen “onder ons”blijven.

Van en aan de mantelzorger wordt erg veel gevraagd. Daarom vooral is het buurten met elkaar zo belangrijk. Dat de mantelzorger ervaart dat zijn/haar ervaringen herkend worden bij anderen. Met gelijkgestemden onder elkaar schept verbondenheid en is het gemakkelijk van gedachten wisselen. De ziekte van Parkinson is relatief onbekend bij de gemeenschap. Vele patiënten voelen zich ongemakkelijk als de ziekteverschijnselen manifest worden in de openbaarheid. De onbekendheid van de ziekte leidt ertoe dat veel patiënten ervoor kiezen het huis niet meer uit te gaan. Het parkinsoncafé streeft ernaar de verschijnselen die horen bij de ziekte van Parkinson publiek te maken.

Met vanzelfsprekend als achtergelegen doel: zo lang en zo goed mogelijk deelnemen aan het dagelijks leven.

De bijeenkomsten vinden elke derde vrijdag van de maand plaats.
Van 14.00 tot 16.00 uur in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond.