Popkoor Brand New Voices

Popkoor Brand New Voices is een popkoor waar met veel plezier en enthousiasme gezongen wordt. De intentie is: lekker zingen met zijn allen en daarnaast gezelligheid na de repetitie en soms zelfs buiten het koor. Doel is om samen te zingen en een enkele keer per jaar een optreden te verzorgen.