Sporten en Bewegen in Brandevoort

De Stichting Sporten en bewegen in Brandevoort heeft ten doel:

De ontwikkeling van een multifunctioneel sport- en beweegpark in Brandevoort en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van feitelijk in Brandevoort gevestigde verenigingen en andere organisaties die zich het beoefenen van sport ten doel stellen.

Daarnaast kan de Stichting optreden als intermediair tussen verenigingen/organisaties en de gemeente of andere organisaties bij:

  1. Het aanvragen, ontvangen en verdelen van subsidies
  2. Het ter beschikking stellen, vehuren en beheren van zich in Brandevoort bevindende sportaccommodaties;
  3. Het initiëren van sponsor- en kantineactiviteiten en het herverdelen van middelen voorkomende uit deze activiteiten.