Stadstuin Helmond

Stadstuin Helmond is een bedrijf die zich richt op de vollegrondteelt groentenen kruiden.

De Stadstuin Helmond werkt volgens het principe van “VELT” (vereniging ecologisch leef en teeltwijze). Dit houd in dat we zonder gif en chemicaliën werken.
We werken puur en met de natuur mee. Daarom werken we met vruchtwisselingsschema’s en combinatieteelt.

Wij telen oergondische groenten en kruiden. Waarom oergondisch?
Omdat wij jullie weer de groenten en kruiden willen laten proeven zoals ze zouden moeten smaken.

Stadstuin Helmond teelt op een braakliggend stuk grond midden in de Stad en heeft deze 1800m2 in bruikleen gekregen van de Gemeente Helmond.
Het is een deelproject van Stoet op Suyt “de Nomadische Moestuin”.

We richten ons vooral op de gewone mensen die ook lekker en gezond willen eten.

D’n Tuin (onderdeel van het wijkbeheer binnenstad Helmond), werkt samen met Stadstuin Helmond om de armoede, samenhorigheid en geven van gezondheidskennis aan te pakken.