Stichting HELP US AUT

De Stichting heeft een heldere missie en visie. De missie geeft onze waarden en identiteit weer.  De visie en doelstellingen geven aan hoe de Stichting te werk wil gaan. De strategie zal bijdragen aan het succes van Stichting.

VISIE


Elk individu, dus ook onze medemens met autisme, heeft recht op een volwaardig bestaan.
Mensen met een vorm van autisme zijn niet in staat of  vragen in het algemeen extra aandacht om zo zelfstandig mogelijk een volwaardig bestaan binnen onze maatschappij op te bouwen.

MISSIE


De Stichting biedt mensen met autisme ondersteuning op het gebied van ontspanning/ vrije tijd en wonen om optimale deelname aan de maatschappij voor hen mogelijk te maken en in het algemeen om het sociaal isolement van hen binnen onze maatschappij te voorkomen.