Wijk Gheynspark

Het Gheynspark is gelegen in Helmond, in de wijk Mierlo-Hout op de plaats waar vele jaren huishoudschool “Regina Pacis”heet gestaan.

De eerste bewoners betrokken hun nieuwe woning medio december 1991. Na het eerste jaar werd er een barbecue georganiseerd door een aantal bewoners om elkaar wat beter te leren kennen. Iedereen was dol enthousiast en het werd een geweldig feest.

Dit was de aanleiding om een buurtvereniging op te richten om zodoende meer activiteiten te kunnen organiseren en de sociale saamhorigheid te verbeteren.

Op 14 december 1993 was het zover. De heren Jan Nijssen en Piet van Bergen tekende bij de notaris de oprichtingactie en Buurtvereniging Gheynspark was een feit! De doelstelling was, en is nog steeds: “het woon- en leefgenot te bevorderen van alle bewoners van het Gheynspark, om zo het welzijn van de betrokkenen te bevorderen”.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door activiteiten, die gericht zijn op het onderhouden van onderlinge contacten en op het behartigen van de gezamelijke belangen, en voorts door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Tijdens het 10-jarig bestaan van de buurvereniging, op 14 december 2003, werd de gans als logo vervangen door het huidige logo.

De gans heeft nu een erefunctie gekregen en is altijd aanwezig bij bijzondere gelegenheden op het plein.

Ik wens u veel  lees en kijkplezier en uw reacties, aanvullingen en artikelen zijn van harte welkom!

Twan Spierings

Voorzitter buurtvereniging Gheynspark