Door het gebruik van whatsapp buurtpreventies daalt het aantal woninginbraken met zo’n 40 procent. Bewoners worden er namelijk alerter door en zijn eerder bereid om zaken te melden bij de politie waardoor de pakkans van de inbrekers vergroot wordt. 

In het begin van dit jaar werd, in samenwerking met de gemeente Helmond, gestart met WhatsApp-Netwerk Brouwhuis.  Door het verbinden van diverse WhatsApp groepen aan elkaar, ontstaat er een groot wijkbreed WhatsApp netwerk. Voordeel is dat de groepen elkaar bij een verdachte situatie snel op de hoogte kunnen houden, zodat iedereen uit kan kijken naar de mogelijke verdachte.

De gemeente beheert https://www.buurtpreventiehelmond.nl. Via die website is het mogelijk aan te sluiten bij een van de van whatsapp groepen. Hiervoor zijn in maart van dit jaar verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest om bewoners van Brouwhuis voor te lichten over het nut en de noodzaak van het WhatsApp netwerk. Door de coronacrisis kon de laatste voorlichting niet doorgaan.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Toon van de Wijk - Redactie

Toon van de Wijk "de Toon van de Wijk"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *