Wijkraad Brouwhuis bezorgd over bedrijventerrein

De Stichting Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis maakt zich ernstige zorgen over de plannen voor de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein op de locatie Lungendonk. Middels een brief deelde de wijkraad haar zorgen onlangs met het college van burgemeester en wethouders van Helmond.

Het beoogde terrein op de Lungendonk ligt vlakbij en ten Zuidwesten van Brouwhuis en is daarmee volgens de wijkraad een perfecte basis voor overlast in Brouwhuis: ‘Overlast waarvan we weten dat als deze optreedt je hier niet zomaar van verlost gaat worden’, zo schrijft de wijkraad in haar brief aan het college.

Verkeer

Allereerst maakt de wijkraad zich zorgen over de toename van het aantal extra verkeersbewegingen, dat wordt geschat op zo’n 100.000. ‘Om dit verkeer op een goede manier te kunnen afwikkelen moet onder andere de N612 worden verbreed van twee keer één naar twee keer twee rijstroken. Ook dient de A67 te worden verbreed richting Eindhoven van twee keer twee naar minimaal twee keer drie rijstroken. Dit om de nu al optredende fileproblemen door in- en uitvoegend verkeer voor te zijn’, zo schrijft de wijkraad in haar brief aan het college.

Rochadeweg

Ook nam door het volbouwen van het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) de verkeersdruk op de Rochadeweg fors toe, zegt de wijkraad: ‘Met de daaraan gepaard gaande geluidsoverlast in de Zuidrand van Brouwhuis. Dit neemt met de aanleg van Lungendonk alleen maar toe. En over maatregelen om dit op te lossen of tegen te gaan wordt niet gesproken’.

N279

Verder wijst de wijkraad op de problematiek van de N279: ‘Het plan voor de opwaardering van de N279 is in 2021 bij de Raad van State vernietigd. Dit op basis van onjuiste cijfers en het ontbreken van adequate onderbouwing. Harde conclusie is dat de Provincie niet in staat blijkt te zijn om dit voor bestaande situaties in kaart te brengen. Laat staan voor nieuwe ontwikkelingen in de regio. Uit diverse onafhankelijke studies blijkt dat een verdubbeling van deze weg langs Helmond geen oplossing is, vanwege de aanzuigende werking. De N279 van Veghel naar Den Bosch is inmiddels verdubbeld. En het verkeersaanbod is daar reeds fors toegenomen’.

Onvoldoende nagedacht

De wijkraad concludeert dat er niet of onvoldoende nagedacht is over wat een toename van verkeersbewegingen op regionaal of provinciaal niveau betekent. Ook wordt in de mobiliteitsvisie van de gemeente Helmond volgens de wijkraad met geen woord gerept over de consequenties van de mogelijke aanleg van Lungendonk. Net als over de impact daarvan op het verkeersnetwerk. ‘Wel wordt op de site van de gemeente Helmond het wensbeeld geschept dat er veel mensen op de fiets gaan komen. Iets wat zeker bij slecht weer niet gaat gebeuren’, aldus de wijkraad.

Overlast

Ook wijst de wijkraad op het feit dat er nog geen harde uitspraken zijn gedaan over de vereiste milieu-categorieën van bedrijven. ‘Dit betekent dat bij fouten in de vergunningverlening of onbekendheid met processen, we weer worden blootgesteld aan geuroverlast, fijnstof (ook vanuit de toename van verkeer) en ZZS-stoffen. Waar vervolgens waarschijnlijk jaren later nog geen oplossing voor is gevonden. Denk hierbij aan de huidige problematiek rondom Den Ouden met z’n stankoverlast. Of Costum Powders, dat inwoners van Brouwhuis jarenlang blootstelde aan de ZZS-stof PFAS via de lucht. En hiermee ook het bodem- en grondwater ernstig verontreinigde’.

Soort bedrijven

Bij de vestiging van bedrijven mikt de gemeente op hoogwaardige bedrijven en bedrijven uit de regio van de Peelgemeenten die nu onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben. Maar de wijkraad vraagt zich af of hier concrete voorbeelden van zijn. ‘De gemeente Helmond heeft destijds met de komst van het BZOB op diezelfde soort bedrijven gemikt. Uiteindelijk is het BZOB voor een groot deel volgebouwd met bedrijven die niet in het beleid van de Gemeente pasten. Namelijk logistieke bedrijven en andere bedrijven, waar overwegend migranten werken. Of bedrijven met een zeer laag aantal werknemers per hectare of bedrijven die voor overlast zorgen’, aldus de wijkraad.

Huisvesting migranten

Volgens de wijkraad is het daarmee een logisch gevolg dat een groot aantal migranten moet worden gehuisvest. Niet alleen een probleem voor de gemeente Someren, op wiens grondgebied dit bedrijventerrein komt, zo schrijft de wijkraad in haar brief. ‘Degenen die hier echt garen bij spinnen zijn bedrijven als Otto Workforce, die als uitzendbureau migranten bemiddelen. Maar tegelijk onder de naam Kafra grootschalige migrantenhotels plaatsen om het probleem van de huisvesting op te lossen. Het is nu al de bedoeling dat er twee migrantenhotels in de directe nabijheid van Brouwhuis komen’.

‘Werk voor mensen uit de eigen gemeenten’

Ook dit is volgens de wijkraad een kreet die niet waargemaakt kan worden als er op hoogwaardige bedrijven wordt gemikt. ‘Als voorbeeld nemen we ASML, dat op grote schaal kenniswerkers uit het buitenland binnenhaalt. Gevolg daarvan is dat de druk op de huisvesting in de regio toeneemt. Waarbij eigen inwoners het nakijken hebben, omdat deze expats meer geld te besteden hebben aan een woning, wat absoluut prijsopdrijvend werkt. Kijk hierbij naar de wijk Brandevoort in Helmond of Waalre, waar de prijzen fors gestegen zijn’.

Voorwaarden

De wijkraad vindt dan ook dat de Peelgemeenten vooraf vast moeten stellen aan welke voorwaarden de bedrijven moeten voldoen. Daarbij denkt de wijkraad aan keiharde eisen als:

 • Bedrijvencategorie II, met de mogelijkheid om ontheffing te krijgen voor categorie III, waarbij zowel de gemeenteraad van Helmond als Someren moeten instemmen.
 • Minimaal 70% personeelsleden woont in de Peelgemeenten.
 • Maximaal 10% van de personeelsleden is arbeidsmigrant.
 • Minimaal 100 werknemers per hectare.
 • Vooraf gegarandeerde huisvesting voor kenniswerkers, die niet ten koste gaat van de huidige inwoners.
 • Zekerstelling dat het mobiliteitsvraagstuk robuust ingevuld wordt, zodat de brede regio niet opgezadeld wordt met congesties en overlast. Dit geldt ook voor de lokale toevoerwegen i.c.m. de huidige bebouwing, die hier niet op zijn ingericht’.

 

Lees ook: ‘GroenLinks bezorgd over invulling bedrijventerrein
Lees ook: ‘Varenschut-Lungendonk beste optie voor bedrijventerrein

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Dit artikel heeft 2 reacties

 1. Carst de Kock Reply

  Helemaal mee eens. Het is geen goede plek voor een grootschalig bedrijventerrein. Het is de gemeenteraad van Someren al gelukt om een stuk van het terrein af te krijgen (politiek bedrijven gaat nu eenmaal over compromissen), maar beter zou zijn als het plan helemaal niet door zou gaan. Fijn dat Helmond zich nu ook roert!

 2. Jan Derison Reply

  Ik kan het helemaal eens zijn met de mening van de wijkraad brouwhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *