Zelfrijdende shuttles op BZOB Helmond

Openbaar vervoer met zelfrijdende shuttles van en naar belangrijke knooppunten in de stad. Denk aan de stations, de binnenstad, de wijken, bedrijventerreinen, het ziekenhuis en de Automotive Campus. De gemeente Helmond wil die ontwikkeling doorzetten en heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld, een ‘Roadmap’. Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB) is de eerste omgeving waar de automatische shuttles zonder chauffeur volgend jaar moeten gaan rijden.

De afgelopen jaren is in Helmond al proefgedraaid met geautomatiseerd openbaar vervoer. De praktische problemen die daarbij naar voren kwamen, worden nu stapsgewijs aangepakt. De Roadmap gaat uit van drie gebieden met een oplopende moeilijkheidsgraad voor automatisch vervoer. Het eerste traject, het BZOB, is de minst complexe omgeving. De ambitie is om in 2025 zelfrijdende shuttles te hebben tussen Brainport Smart District en de Automotive Campus. En in 2027 in de Helmondse binnenstad en omliggende gebieden.

Innovatie noodzaak

Wethouder Arno Bonte (mobiliteit): “Helmond wordt de komende jaren nog drukker en compacter. Willen we belangrijke punten in de stad snel bereikbaar maken en houden, dan moeten we slim, creatief, maar natuurlijk ook veilig te werk gaan. Een goed werkend en betaalbaar systeem van geautomatiseerd openbaar vervoer biedt perspectief. Het past bij het innovatieve karakter van Helmond om daar samen met andere betrokken partijen de weg voor vrij te maken.”

Randvoorwaarden

Het welslagen van het project is mede afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, zoals het aantrekken van een geschikte leverancier van de shuttles, de juiste toegepaste technieken en toelating van het systeem door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Met de RDW stemt de gemeente Helmond periodiek af. Het projectbudget voor de eerste fase wordt gedekt door regionale subsidies.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *