40-jarig jubileum voor IVN-Helmond

IVN-Helmond viert dit jaar het 40-jarig jubileum. Verenigingsnestor Anne Regts en voorzitter Ad Adriaans kijken terug op mooie tijden bij het IVN. En zij blikken ook alvast vooruit naar het jubileumprogramma dat klaar ligt voor een feestelijk 2022.

Anne Regts is al vanaf de oprichting in 1982 lid van deze natuurorganisatie. Hij heeft talloze cursussen gegeven en ontelbaar veel wandelingen als natuurgids begeleid. Hij vertelt dat zijn inspiratie voortkomt uit dynamiek tussen vrijwilliger en deelnemers. Ad Adriaans, sinds een jaar of 10 trotse voorzitter van IVN-Helmond, legt uit: Natuur is belangrijk voor ons, mensen. We zijn in de achter ons liggende jaren de balans tussen mens en natuur steeds meer gaan kwijtraken. We zien om ons heen vooral beton, steen en asfalt en zonder dat te beseffen hebben we de natuur in onze leefomgeving steeds meer uitgebannen. Dat wil IVN weer veranderen: mens en natuur weer met elkaar in evenwicht brengen. Daarom ontwikkelt IVN allerlei natuuractiviteiten waarbij mensen onder deskundige leiding kunnen wandelen, werken, leren en daardoor de natuur in en rond Helmond beter beleven en waarderen.

Natuureducatie

IVN, instituut voor natuureducatie, verbindt mens en natuur. De vereniging laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet ze met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. In 1982 werd in Helmond ook  een afdeling opgericht. In die jaren had de gemeente Helmond al enkele keren een schoolgidsencursus georganiseerd. Ouders van basisschoolkinderen werden opgeleid als natuurouder om natuurprojecten op scholen te begeleiden. Zo ontstond er behoefte aan een organisatie om die ouders te ondersteunen bij hun activiteiten. Na de oprichting werd een ambitieus programma opgesteld voor verschillende natuuractiviteiten. Dat eerste jaar werden 7 lezingen en 10 publiekswandelingen georganiseerd. Ook werd gestart met de 2-jarige natuurgidsencursus. De groep natuurgidsen bij IVN-Helmond bestaat nog altijd en verzorgt continu en met grote regelmaat de meest bekende natuuractiviteit, de maandelijkse publiekswandeling op de eerste zondagmiddag van de maand.

 Werkgroepen

De kracht ontleent de vereniging aan de enthousiaste leden die georganiseerd zijn in verschillende werkgroepen zoals bomen, natuurfotografie, jeugd-IVN, lezingen en cursussen, natuurbeheer, natuurgidsen, planten, seniorenwandelingen en vogels. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten. Die lijst van activiteiten is even lang als divers. De meest bekende zijn, naast de publiekswandelingen, de natuurwerkdagen, de lezingen en cursussen, deelname aan de jaarlijkse Natuurmarkt in de Warande en de diverse projecten door de leden van het Jeugd-IVN zoals zwerfafval opruimen.

Bewustwording, Groene Punt, Stiphoutse vennen en actie ‘steenbreek’

Ad Adriaans: in deze tijd wordt het voor IVN steeds belangrijker om mensen zich bewust te laten worden van het belang van een gezonde leef- en werkomgeving, zeker in een stad. We zijn daarom ook steeds duidelijker partner van onze gemeente om dit te bevorderen. We zitten aan tafel bij de plannenmakers, we denken mee en geven zo goed mogelijk advies vanuit onze deskundigheid en we helpen waar mogelijk bij de uitvoering. Voorbeelden daarvan zijn De Groene Punt ten zuiden van Helmond en Het Gulden Land in het Noorden. Het adoptieplan Stiphoutse Vennen mag in dit rijtje zeker genoemd worden. En ook zijn we betrokken bij publieksacties van onze gemeente zoals de actie Steenbreek, waarbij wijkbewoners hun stoepstenen kunnen omruilen tegen groene planten. Want als we onze stad leefbaar en béleefbaar willen houden, dan moeten we echt terug naar het evenwicht tussen mens en natuur.

Viering van het 40-jarig jubileum

Het 40-jarig bestaan wordt door het hele jaar uitbundig gevierd, waarbij heel veel activiteiten juist gericht zijn op deelname door het publiek en waarover IVN-Helmond maandelijks zal informeren. Een eerste kleine aankondiging:

  • In februari wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een speciale jeugdactiviteit georganiseerd.
  • Onder begeleiding van leden van de fotografiewerkgroep kan worden geoefend met landschapsfotografie, macrofotografie en fotograferen met een smartphone.
  • Tijdens het jubileumweekend, 16 en 17 juli is er voor de jeugd een natuurspellencircuit en voor volwassenen een beekwandeling langs de Goorloop en een weggeefbibliotheek van natuurboeken. Ook wordt dan een receptie gehouden en een ledenbijeenkomst, waarbij een speciaal jubileumboekje het licht zal zien.
  • In juli is er ook een grote fototentoonstelling in de Cacaofabriek waar werk van werkgroepleden en deelnemers aan de fotowedstrijd wordt getoond.

Het speciale jubileumboekje bevat o.a. beschrijvingen van de Helmondse natuurgebieden,  wandelingen, fietstochten en mooie natuurmonumenten in en rond de stad. Echt een gebruiksboekje voor het publiek.

Door alle seizoenen heen is er voortdurend wat te beleven, maar (helaas!!) wel binnen de restricties van de coronapandemie. Hou dus de website www.ivn.nl/helmond in de gaten.

Bron tekst en foto’s: IVN Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Anja Donkers - Redactie

Anja Donkers DitisHelmond Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *