Biemans Recycling

Biemans Recycling is een aannemingsbedrijf in Grond- Water- en Wegenbouw. Vanuit het verleden kende Biemans Recycling – in 1965 opgericht door vader Harrie Biemans – een stevige link met bosbouw en de hieruitvoortvloeiende recycling van groenafval.

Op de verwerking van groenafval is een pittige regelgeving van toepassing. We zijn ons hierop gaan concentreren en hebben gezorgd voor een adequate inrichting. Door het gebruik van geforceerde beluchting wordt het composteringsproces versnelt. Onze inrichting heeft een vergunning voor de verwerking van 20.000 ton op jaarbasis en we nemen zowel producten in van zowel particulieren als bedrijven en gemeenten.

In samenhang met het verwerken van groenafval is het onderdeel “zeven” van grond, puin, compost etc. ook uitgegroeid tot één van de hoofdactiviteiten van ons bedrijf.

Daarnaast kunt u bij ons natuurlijk terecht voor:
  • Alle voorkomende grond-en cultuurtechnische werkzaamheden.
  • Het leveren van (straat) zand,grond ,gebroken puin of compost (uit eigen voorraad, dus snel leverbaar).
  • Het inhuren van grondverzetmachines (incl.bediening) en vrachtwagens.
  • Het huren van afvalcontainers.
  • Levering van producten en/of ophalen van afval in big bags.