Damiaan de Veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster.
Een RK-parochie bestaande uit de kerken: St. Lucia, St. Trudo, Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna te Helmond.

Deze site is een voorportaal om uw weg in de parochie te vinden bij bijv. geboorte, huwelijk etc. etc.