Helmond Aktief

Helmond Aktief:

  • Werkt mee aan het leefbaar houden van de stad  voor alle inwoners, zeker voor diegenen die een steun in de rug nodig hebben.
  • Werkt alleen plaatselijk, doet wat ze zegt, en zegt wat ze doet, los van partijpolitieke vooroordelen.
  • Voert een eerlijke politiek in een mooie stad waar mensen iets voor elkaar over hebben.
  • Is vertrouwd met het stadsbestuur. Theo van Mullekom medeoprichter, oud fractievoorzitter en nu raadslid is een ware ambassadeur voor Helmond gebleken.
  • Staat voor gelijke behandeling, is trouw aan de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Geeft de plaatselijke democratie goede raadsleden die weloverwogen voorstellen doen en burgemeester en wethouders waar nodig afrekenen op de uitvoering hiervan.
  • Heeft een verkiezingsprogramma dat dient als richtsnoer voor het handelen van de gemeenteraadsleden van Helmond Aktief.