Huisartsenpraktijk Keuning en Smeulders

Als huisartsen willen we naast onze rol als arts in het spreekuur ook bijdragen aan de onderlinge samenwerking van
en met andere werkers in de gezondheidszorg, gericht op een heldere en goede kwaliteit voor de inwoners van de Brandevoort.

Er is een praktijkondersteuner die zich toelegt op de kwaliteit van zorg voor enkele specifieke patiëntengroepen zoals diabetes, copd en astma. Ook heeft de praktijk de beschikking over geavanceerde apparatuur voor gehooronderzoek en oogonderzoek.

Om het persoonlijk contact met de eigen huisarts te behouden wordt huisartsenpraktijk Kaiser en Veldhuizen gescheiden van de huisartsenpraktijk Keuning en Smeulders.

De huisartsen hebben dagelijks spreekuur volgens afspraak. De assistente kan u vragen naar de reden van komst in verband met de planning. Er wordt voor een consult tien minuten gereserveerd. Als u meer tijd nodig denkt te hebben bijvoorbeeld doordat u meerdere vragen heeft, vragen wij u dit aan te geven. Bij verhindering horen wij dit graag.

Dr Veldhuizen  0492 50 47 06
Dr Kaiser           0492 50 47 06