KDV De Bereboot

Het doel van kinderdagverblijf de Bereboot is kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvang te bieden op dus danige wijze dat, in nauwe samenwerking met de ouders, een optimale situatie ontstaat om de zogeheten ‘nestwarmte’ te bieden.

Bij “De Bereboot” staat uw kind centraal.
Niets gaat ons te ver om dit waar te maken.
Wij gaan daarom uit van de uniekheid van ieder kind. Ieder kind heeft er namelijk recht op om te worden geaccepteerd zoals hij of zij is. Daarom nemen wij ieder kind serieus. Ieder kind verdient respect en mag rekenen op begrip en verdraagzaamheid.