Obumu

De missie van stichting OBUMU Nederland-Uganda is het helpen van de bevolking met kleine projecten voornamelijk in Oeganda.

Dit zodat de lokale bevolking door middel van zelfredzaamheid hun toekomst kunnen verbeteren.

Visie:

De stichting beoogt voor deze kleine projecten randvoorwaarden te scheppen zodat de plaatselijke bevolking na een initiële periode de projecten zelfstandig kan voortzetten. De stichting richt zich daarbij voornamelijk op vrouwen en kinderen.

Doel:

Het in een aantal jaren zichtbaar maken dat de ondersteuning vanuit Nederland heeft geleidt tot verbetering van de leefomstandigheden.