Openbare bassischool de Stroom

Openbare bassischool de Stroom

U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten of een andere achtergrond. Met eigen waarden en normen.
Mensen die een (ander) geloof hebben.

  • U behandelt hen met respect, en u verwacht dat ook van hen.
  • Samenwerken
  • U zit op dezelfde club.
  • U komt elkaar tegen in de winkel.

Kortom, u leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen?
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met leerlingen die verschillen aan de orde te stellen, krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen.
Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er mét- van- en over elkaar. Met respect voor de ander.
Als voorbereiding op hun deelname aan de samenleving waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Mét en tússen andere mensen. Net als u!
De openbare school is de samenleving in het klein.
Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving.
We leiden op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen.
Tot verdraagzaamheid.
In onze openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken.
Iedereen doet er toe.