SMO maatschappelijke opvang Helmond

Ontwikkelen en ontplooien

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Samen maatwerk leveren
SMO hecht veel belang aan samenwerking met partnerinstellingen. Zo krijgen cliënten maatwerk in hun begeleiding.

We werken onder meer samen met onderwijs, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, verslavingszorg, politie, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Daarnaast wisselt SMO internationaal kennis en ervaringen uit. In het kader van armoedebestrijding neemt SMO deel in twee stichtingen: Super Sociaal (www.supersociaal.nl) en MicroHulp Helmond (www.microhulp-helmond.nl).