SP - Socialistische Partij Helmond

SP Afdeling Helmond

SP-afdelingen zijn vrijwilligersorganisaties die draaien op de inzet van actieve leden en die geleid worden door een bestuur dat wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

Ze helpen bij de verspreiding van de Tribune (het ledenblad), werken mee aan campagnes, assisteren bij het werk op het partijkantoor of staan de afdeling bij met adviezen en informatie op een terrein waarin zij gespecialiseerd zijn. Méér hulp is altijd welkom. Het brede terrein waarop de SP actief is, maakt het voor vrijwel iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen.

Met ruim 300 leden is de Socialistische Partij in ledental de grootste partij van Helmond.