Wijkcentrum de Boerderij

Wijkcentrum De Boerderij heeft als doel het stimuleren van een optimaal leefklimaat en de behartiging van belangen van alle groepen en/of bewoners van de wijk in Helmond-Noord.

De wijkcentrum wil daarmee komen tot een uitwisseling van kennis, een versterking van de samenwerking en een bundeling van krachten met als doel de bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wijkcentrum De Boerderij richt zich op een breed publiek van jong en oud, met en zonder een beperking ofwel een sociale ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners van Helmond-Noord.