Bijna 2 miljoen voor onderwijs gemeente Helmond

Van de 8,5 miljard euro uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) mag de gemeente Helmond voor 2 schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) bijna 2 miljoen tegemoet zien. Het investeringsfonds is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis bij leerlingen en studenten op te vangen. Naast NPO-middelen voor gemeenten ontvangen ook scholen gelden uit het NPO-budget.

Ondanks het tijdelijke karakter van de middelen stuurt Helmond aan op een duurzaam effect. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan het verbeteren van kansen van kinderen en jongeren. Tevens wordt er een extra stap gezet om achterstanden ontstaan door de coronacrisis, weg te werken. De gemeente sluit met het ‘NPO-plan Helmond’ aan bij haar Helmondse Educatieve Agenda.

NPO-plan Helmond

De gemeente Helmond zet de NPO-middelen als volgt in:

  • Verdieping en verbreding van het naschoolse aanbod middels uitbreiding van het project Verlengde schooldag.
  • Het voeren van een pilot ‘M@zl aanpak voortijdig schoolverlaten’ in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Bevorderen van de leesontwikkeling via het inzetten van een Helmonds Leesoffensief (0 tot 23 jaar).
  • Uitbreiden van het ‘Kans!overleg van het Samenwerkingsverband, waardoor meer kinderen sneller een passende onderwijs en/of opvangplek hebben.
  • Versnellen van het versterken van de aansluiting onderwijs-jeugdhulp onder meer door het inzetten van onderwijszorgarrangementen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *