Coffeeshopbeleid: politiek Helmond wikt en weegt

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 september boog politiek Helmond zich over de vraag: ‘Hoe nu verder met het coffeeshopbeleid’. De gemeenteraad heeft niet de illusie dat met uitbreiding van het aantal coffeeshops, problemen in het illegale circuit worden opgelost. Wel tekende zich gaandeweg het debat een duidelijke meerderheid af voor uitbreiding met één coffeeshop.

Op verzoek van burgemeester Elly Blanksma, als verantwoordelijke binnen het college, sprak de politiek zich hierover uit. Blanksma neemt dit mee in haar besluitvorming. Zij heeft hierin de exclusieve bevoegdheid.

Ter ondersteuning van het politieke ‘wikken en wegen’ lag er een rapport van en werd een presentatie verzorgd door onderzoeksbureau Breuer & Intraval: ‘De markt voor coffeeshops in Helmond’.

Aanloop

In oktober 2018 werd door de raad een motie aangenomen over het coffeeshopbeleid. Daarin werd de burgemeester opgeroepen te onderzoeken in hoeverre het exploiteren van een tweede coffeeshop in Helmond mogelijk zou zijn. In 2019 gaven de raadsfracties aan dat een tweede coffeeshop bij voorkeur in of nabij het centrum dient te worden gevestigd. In september 2020 volgde een podiumbijeenkomst over het coffeeshopbeleid. Daarna is aan onderzoeksbureau Breuer & Intraval opdracht gegeven om te onderzoeken of er markt is voor meer coffeeshops in Helmond.

Blanksma heeft in mei 2021 met de fractievoorzitters afgesproken om na het zomerreces het rapport te bespreken in een Opiniecommissie. De inzichten en uitkomst van dat overleg betrekt de burgemeester bij haar besluitvorming over het coffeeshopbeleid.

Rapport

In het rapport van Breuer & Itraval staan een aantal opmerkelijke conclusies. Zo zal de zichtbare straathandel in harddrugs niet verminderen door extra coffeeshops. Daarnaast is de vestiging van extra shops een middel om de groep jongere softdrugsgebruikers in beeld te krijgen. Die kopen nu vooral illegaal en heimelijk. De ‘marktruimte’ geeft aan dat in Helmond plaats zou zijn voor vijf coffeeshops. Áls extra shops gewenst zijn, dan beter eerst één of twee.

Kwesties

Blanksma legde de Helmondse politici diverse kwesties voor zoals: ‘Welk probleem kunnen we met een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Helmond oplossen?’ Het gemeentelijke beleid is erop gericht om softdrugsgebruik minder normaal te maken, ofwel te ‘denormaliseren’. “Met uitbreiding van het aantal coffeeshops, lijken we het tegenovergestelde signaal af te geven en softdrugsverkoop vanuit een coffeeshop ‘normaal te vinden.”

In 2019 bleek dat de raad liever geen coffeeshop in een woonwijk wil. Volgens het onderzoek kan de vestiging van een coffeeshop in een woonwijk juist bijdragen aan het verminderen of voorkomen van problemen rondom leefbaarheid.                                                                                                              Meer coffeeshops in Helmond verhogen het aanbod van gedoogde softdrugs. Uit het onderzoek blijkt echter dat het toevoegen van meer coffeeshops, niet automatisch leidt tot een afname van illegale verkoop (vooral harddrugs).

Huiswerk

Burgemeester Blanksma benadrukte dat zij sterk hecht aan een breed draagvlak bij raad en samenleving. “Ik hoop vanavond van u een richting van denken mee te krijgen, zodat ik op enig moment het beleid vast kan stellen.” Na een rondje langs de spreekwoordelijke politieke velden kan portefeuillehouder Blanksma met het nodige huiswerk onder de arm aan de slag. De gemeenteraad heeft niet de illusie dat met uitbreiding van het aantal coffeeshops, problemen met bijvoorbeeld het illegale circuit worden opgelost. Wel tekende zich gaandeweg het debat een duidelijke meerderheid af voor uitbreiding met één coffeeshop.

De commissie boog zich met name ook over de locaties voor een shop. Diverse partijen vonden dat woonwijken daarvoor niet in aanmerking zouden moeten komen. Een lichte voorkeur ging uit naar een horecagebied of winkelcentra. Met name was daarbij de gedachte dat hét probleem bij coffeeshops, het parkeren, daar minder speelt.

Burgemeester Blanksma stelde dat het om een complex vraagstuk gaat. “Dom uitbreiden zal ik niet gaan doen”, merkt ze op. “Er spelen grote financiële belangen in het illegale circuit. Ik heb graag zicht op de effecten die het verstoren van de illegaliteit met zich meebrengt, zoals met uitbreiding van het aantal coffeeshops.” Tot slot beloofde ze, alvorens een besluit te nemen, terug te komen naar de gemeenteraad.

Foto: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Ron Reply

    Helmond Noord, parkeerplaats achter het ROC , grenzend aan een kinderopvang. Elke avond rijden de dealers af en aan en dat gaat door tot 4-5 uur in de ochtend. Gebruikers zitten in hun auto te blowen,snuiven en of aan de ballonnen. Domino’s pizzabezorging verzorgt de hongerige magen of men rijdt van tevoren even langs de Mac. En iedere morgen ligt de parkeerplaats bezaaid met afval want alles gaat zo via het zijarm de straat op. Zodra het donker is durft bijna niemand meer over de parkeerplaats te lopen, klagers uit de aanliggende seniorenflat worden getreiterd en geïntimideerd. En de politie doet helemaal niks. Er moet blijkbaar meer gemeld worden voor ze wat kunnen doen. Niemand gelooft echter nog in het nut van meldingen want het enige resultaat is een bezoekje van een politieauto die een rondje rijdt en een praatje maakt met de aanwezige gasten,als je geluk hebt. En de volgende ochtend komen de ouders hun peuters weer brengen, wandelen over de parking waar het bezaaid ligt met envelopjes,ballonnen,wietzakjes, met lege pizzadozen en Mac donaldsafval. En dit gaat nog maar over één van die plaatsen in Helmond. Gemeente laat je ballen zien en pak dat eerst aan. Jullie vegen het centrum schoon terwijl alle ellende zich al lang heeft verplaatst naar de buitenwijken. Ga eerst handhaven en daarna pas gedogen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *