Helmond krijgt officiële titel FairTrade Gemeente

Helmond krijgt zondag 31 oktober de officiële titel FairTrade Gemeente overhandigd door Stichting FairTrade Gemeenten Nederland. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door vrijwilligers van de Kerngroep FairTrade Gemeente Helmond om aan alle vereiste criteria te voldoen. Dat is dus gelukt.

Het doel van de campagne is om meer bewustwording te creëren onder de inwoners van Helmond rondom FairTrade en duurzaamheid. Hoe je zelf kunt bijdragen aan een betere wereld. Niet alleen in je eigen stad, maar ook daarbuiten. Maar zeker ook om Helmond op de kaart te zetten en als voorbeeld te dienen voor andere gemeenten die de ambitie hebben om FairTrade gemeente te worden.

Wat is FairTrade

In het verleden waren FairTrade producten onlosmakelijk gekoppeld aan ontwikkelingslanden. Met FairTrade producten werden op die manier armoede en ongelijkheden in de ontwikkelingslanden bestreden en de omstandigheden (wonen, werken, onderwijs, hygiëne etc) verbeterd. FairTrade is tegenwoordig een veel ruimer begrip. Ook in eigen land worden producten geproduceerd volgens het FairTrade principe. Denk daarbij bijvoorbeeld aan producten waarin grondstoffen worden gebruikt die voorheen weggegooid zouden worden. Omdat ze over waren of niet aan de norm voldoen en waar de boeren geen geld voor kregen. Nu worden deze wel gebruikt en krijgen de boeren er een eerlijke prijs voor. Of bijvoorbeeld producten die geproduceerd worden met restafval in bedrijven waar mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Wat is er gebeurd?

Om de titel te behalen moet aan diverse criteria worden voldaan. De gemeente moet bijvoorbeeld actief meedoen, er moet voldoende media-aandacht zijn en maatschappelijke organisaties, bedrijven, winkels en horeca moeten zich committeren aan FairTrade. De campagne in Helmond is gestart met het versturen van een enquête naar ruim 400 organisaties in Helmond. Daarin vragen over het gebruik van FairTrade producten binnen hun eigen organisatie. Studenten van Fontys Hogeschool hebben tijdens hun stage geholpen door winkels en restaurants te bezoeken en zo de campagne onder de aandacht te brengen. En er zijn talloze mailberichten verzonden en telefoontjes gepleegd om te inventariseren wie zoal FairTrade producten gebruikt, produceert of verkoopt en ze te enthousiasmeren om aan te sluiten bij de campagne. Ook wordt bij de gemeente Helmond door de medewerkers inmiddels FairTrade koffie en thee gedronken. Daarnaast sluit de titel FairTrade Gemeente aan bij het Global Goals beleid van de gemeente Helmond.

Het officiële moment 

Op 31 oktober krijgt Helmond in het centrum, tijdens de FairTrade en Global Goals markt, de titel overhandigd. Een feestelijk moment waarbij samen met kerngroepleden, FairTrade Gemeenten Nederland, wethouder Cathalijne Dortmans en deelnemers van de campagne wordt teruggekeken op de afgelopen maanden. Ook wordt vooruitgeblikt naar de toekomst en stilgestaan bij het belang van FairTrade. Iedereen is van harte welkom om bij dit moment aanwezig te zijn.

Ook meedoen?

Nu de titel binnen is is de kerngroep nog niet klaar. De kerngroep moet hard blijven werken om de titel te kunnen behouden. Daarvoor is hulp meer dan welkom! Bedrijven/organisaties die FairTrade producten verkopen of gebruiken kunnen gemeld worden. Of mensen die willen helpen met het organiseren van activiteiten voor de campagne? Laat het weten via: www.fairtradegemeenten.nl/gemeente/helmond/

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *