Jan van Brabant College naar Suytkade

Suytknoop in Suytkade is door het Helmonds college gepresenteerd als voorkeurslocatie voor nieuwbouw van het Jan van Brabant College locatie Molenstraat. Dit jaar nog volgt het definitieve besluit en zou de nieuwe ‘Jan’ in de loop van 2027 gerealiseerd kunnen zijn.

Voor nieuwbouw van het Jan van Brabant College is een achttal locaties onderzocht aan de hand van uitgangspunten zoals gemeentelijk grondbezit, nabijheid sportvoorziening, spreiding scholen voor voortgezet onderwijs en de toekomstige ontwikkeling van Helmond. Dat leverde uiteindelijk de locatie Suytknoop op, een gebied ten zuiden van de Suytkadebrug.

Eigen verantwoordelijkheid

Ook heeft het college op verzoek van de gemeenteraad tegelijkertijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van ‘doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen’. Het schoolbestuur wordt dan zelf verantwoordelijk voor de budgetten die ingezet worden voor het investeren en onderhouden van de schoolgebouwen. De overige scholen van voortgezet onderwijs in Helmond werken al op die manier. Er ontstaat op die manier een gelijk speelveld, is de redenering. College en schoolbestuur van het Jan van Brabant zijn het op dit moment hierover al in grote lijnen eens.

Locatie Deltaweg

Ook de locatie Deltaweg (de ‘kleine Jan’) wordt betrokken bij het onderzoek naar doordecentralisatie. In 2028 is deze locatie na 40 jaar aan het einde van haar economische levensduur. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de toekomst, nieuwbouw of renovatie, van deze locatie eruit gaat zien.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.