Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

Twee keer per jaar kijken college en gemeenteraad hoe Helmond ervoor staat op sociaal gebied. Hét uitgangspunt daarbij is het tegengaan van een sociale tweedeling in de stad. Iedereen moet kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Donderdagavond werd de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Bijzondere aandacht was er op verzoek van de raad voor onder anderen de toeslagenaffaire, gezinshuizen en wat er op dit moment speelt rondom huishoudelijke hulp.

Extra geld voor jeugdhulp

Wethouder Cathalijne Dortmans (Jeugd, Onderwijs en Gezondheid) deelde aan het begin van de avond mede dat het Rijk voor dit jaar ruim 600 miljoen extra voor jeugdzorg beschikbaar stelt voor alle Nederlandse gemeenten. Daarnaast ligt er ook al 1,3 miljard klaar voor 2022. In de ogen van wethouder Dortmans is hier sprake van reparatiegeld. Over bijdragen vanuit het Rijk voor de jaren daarna is nog geen duidelijkheid. Hoeveel geld er uiteindelijk voor Helmond in het vat zit, wordt later bekend.

Toeslagenaffaire

Uit gegevens aangeleverd door de belastingdienst blijkt dat er op dit moment in Helmond zo’n 171 gedupeerden zijn als het gaat om de landelijk bekende toeslagenaffaire. Er is inmiddels een speciaal team opgetuigd door de gemeente. Dit team bestaat uit mensen van maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening. Er leven volgens de gemeente bij de gedupeerden veel vragen over de compensatie van 30.000 euro. Ook wordt geconstateerd dat er op dit moment geen acute problemen spelen.

Gezinshuizen

Het aantal aanvragen tot het opstarten van zogeheten gezinshuizen groeit. Ook in Helmond. Het wordt gezien als wenselijke vorm van jeugdhulp: ‘wonen doe je zo thuis mogelijk’. Daarvoor is noodzakelijk dat woningen een andere bestemming krijgen. De woonbestemming dient dan vanuit de gemeente gewijzigd te worden in een maatschappelijke bestemming. De diverse raadsleden hadden er zo hun gedachten over. Van ‘pas op voor zorgcowboys’ tot ‘we moeten ook niet té snel alles en iedereen wantrouwen’. Vanuit de gemeente wordt steeds gecontroleerd op kwaliteit en ondertussen wordt er samen met woningcorporaties en de LEVgroep gewerkt aan een Woonzorgvisie.

Huishoudelijke hulp

Uit cijfers blijkt dat Helmond vooral financieel worstelt met de afspraken gemaakt vanuit het Rijk als het gaat om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Voor huishoudelijke hulp is een eigen bijdrage van 19 euro per maand verschuldigd zonder dat gelet mag worden op het inkomen van de aanvrager. Het Rijk compenseert in dit geval niets. Daar komt bij dat Helmonders gratis huishoudelijke hulp krijgen tot 130% van het bijstandsniveau. Ook het aantal aanvragen is toegenomen. Reden genoeg voor de gemeenteraad van Roerdalen om de overige gemeenten te
verzoeken hun motie te steunen waarin zij het Rijk verzoeken om alsnog een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp in te voeren. Dat riep bij de diverse partijen toch wel de nodige vragen en opmerkingen op. Volgens de VVD is dan de vraag waar je die inkomensgrens legt. De PvdA stelt dat ‘je er wel iets mee moet’ en de SP is duidelijk: ‘het Rijk moet compenseren’. Wel is men het eens met de strekking van de motie Roerdalen: het Rijk moet compenseren. Financieel komen gemeenten en dus ook Helmond in de knel. Ondanks aandringen van wethouder Van Dijk om een uitspraak van de raad over de motie Roerdalen werd verwezen naar een ander moment om te komen tot een definitief standpunt.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *