PvdA: veiligheid terug in de wijk

De PvdA wil buurten veiliger maken door bewoners zelf te laten bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden. Dat staat in het actieplan ‘Veilige wijken II’ dat PvdA kandidaat-Kamerleden Lenna Vromans en Sofyan Mbarki vandaag met zo’n 50 PvdA fractievoorzitters, wethouders en raadsleden presenteren.

“De verschillen in Helmond worden groter en groter”, zegt PvdA Helmond. “Inwoners van de Leonardusbuurt, het Haagje of de Bloem- en Paardenvelden leven gemiddeld 7 jaar korter en hebben een fors grotere kans om slachtoffer te zijn van onveilige situaties. Dat is voor ons onacceptabel! Het mag niet uitmaken in welke buurt je woont, waar je naar school gaat, waar je je winkeltje hebt. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, thuis, op straat, op school, op het werk en ook online. Daarom steunen wij als lokale fractie het ‘Actieplan Veilige Wijken II’. Concrete voorstellen van de PvdA voor veiliger Helmondse wijken.

Initiatiefnemer van het actieplan Lenna Vromans: “Nederland kent een tweedeling als het gaat om veiligheid. Het maakt uit in welke buurt je woont, werkt of opgroeit. Met deze concrete voorstellen willen we een eind maken aan die ongelijkheid. Want pas als je je veilig voelt, kun je daadwerkelijk vrij zijn. Veiligheid is een links thema, dat de afgelopen jaren te veel aan rechts is overgelaten.”

In het actieplan stelt de PvdA voor om de wijkagent weer te laten doen waar die voor bedoeld is; preventief aanwezig zijn in de wijk, als oren en ogen van het veiligheidsapparaat, herkenbaar en benaderbaar voor mensen. Wijkagenten komen daar nu niet aan toe, omdat ze gaten in de roosters moeten dichtlopen, of teveel tijd kwijt zijn aan het verlenen van psychische zorg aan personen met verward gedrag. De PvdA wil extra inzetten op nieuwe
vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, en dat vrouwen een nadrukkelijker positie krijgen bij veiligheidsbeleid. Dat leidt aantoonbaar tot verbetering, maar ook omdat zij het vaakst slachtoffer worden van bijvoorbeeld geweld of intimidatie en omdat zij zich het vaakst onveilig voelen.

Fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam en kandidaat Kamerlid Sofyan Mbarki: “Voor veilige wijken met perspectief voor iedereen heeft de wijkenaanpak twee handen nodig. Een harde hand om op te kunnen sporen en te kunnen straffen, maar ook een uitgestoken hand om perspectief te bieden. De mensen die in de haarvaten van onze wijken hier elke dag voor strijden, hebben veel meer waardering en collega’s nodig.”

Lees het volledige plan op www.lennavromans.nl/actieplan.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00