Stiphout niet blij met mogelijke komst zonneweide

Het bedrijf Solarcentury, dat gespecialiseerd is in het bouwen van zonneparken, heeft voor 2 december een informatieavond aangekondigd over een zonnepark nabij Stiphout. ‘De omwonenden zijn echter niet blij met de komst van zo’n zonnepark’, vertelt Guus Broeckx, woordvoerder namens de omwonenden.

De informatiebijeenkomst betekent nog niet dat het zonneveld er komt. De gemeente Helmond heeft ook aangegeven dat het college van Burgemeester en Wethouders voor zon-op-dak is voordat er zon-op-land komt. “Het college staat inderdaad op het standpunt dat zon-op-dak vóór gaat op zon-op-land, we volgen daarmee de zogenaamde zonneladder. Dit betekent niet dat zon-op-land niet kan plaats vinden, echter dat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet dient te zijn. Op dit moment is die capaciteit er niet en is dit de enige weg om zon-op-dak ook te kunnen prioriteren. We kunnen echter onze ogen niet sluiten voor initiatieven die al een tijdje lopen”, laat de gemeente weten.

Participatietraject

De gemeente is zelf ook op de hoogte van de informatieavond. “Solarcentury doet dat in het kader van het participatietraject met de omgeving. Dit traject moet zijn doorlopen voordat ze een vergunning bij de gemeente aanvragen. Omdat zij het participatietraject nog dienen te doorlopen hebben zij de door hun reeds aangevraagde vergunning omgezet naar een conceptaanvraag. Pas na dit traject wordt de definitieve aanvraag gedaan en zal de gemeente het plan beoordelen.”

Het college besloot op 3 november dat er inderdaad eerst gekeken wordt naar zon-op-dak en daarna pas naar zon-op-land. De initiatieven die voor die datum een getekende offerte hebben ontvangen van energiebedrijf Enexis kunnen nog wel in aanmerking komen voor een vergunning. “Dit uiteraard onder het voorbehoud dat het plan voldoet aan de kaders die wij daarvoor stellen. De initiatiefnemers in Stiphout hebben afgelopen zomer al een getekende offerte van Enexis gekregen; zij vallen dus in de categorie die een vergunning kan aanvragen.”, legt de gemeente uit.

Die offerte is volgens de gemeente belangrijk omdat de capaciteit voor levering op het huidige elektriciteitsnet begint vol te lopen. “Enexis kan daardoor niet alle nu geplande zonnepanelen op hun netwerk aansluiten.” Door een getekende offerte te eisen, wil de gemeente voorkomen dat de grote zonneweides alle ruimte innemen op het elektriciteitsnet en er geen ruimte meer is voor de (vaak wat kleinere) zon-op-dak-projecten.

Stichting Geledingszone Stiphout

Guus Broeckx is namens de inwoners van Stiphout woordvoerder in het verzet tegen de komst van zonnevelden. “Ik kan nog geen vijf minuten de deur uit lopen en ik word al aangesproken door inwoners van Stiphout.” Sinds 25 november,  is er ook een stichting opgericht in de strijd tegen de komst van een zonneweide. “De ontwikkeling van met name een tweede zonneweide in Stiphout heeft geleid tot het startschot voor oprichting van “Stichting Geledingszone Stiphout”. Met brede steun van de inwoners van Stiphout gaat deze zich inzetten voor behoud van landschappelijke kwaliteit van het gebied grenzend aan de bebouwde kom van Stiphout/Helmond”, meldt de stichting door middel van een persbericht.

Broeckx zal door blijven gaan met het tegenwerken van de komst. “Desnoods moeten we gerechtelijke stappen ondernemen om de komst tegen te gaan.” Op dinsdag tijdens de informatieavond gaat hij zich dan ook krachtig uitspreken tegenover Solarcentury. “Op maandag heeft de stichting nog een gesprek met de wethouder en dinsdag gaan we zeker bonje maken tijdens de informatieavond.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Liam Toll

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *