Op 1 juli 2023 stond de verzelfstandiging en fusie van Het Speelhuis en De Cacaofabriek gepland. Stond, want duidelijk is nu dat deze datum niet gehaald wordt. Gemeente Helmond besloot deze week in te zetten op verzelfstandiging van Het Speelhuis.

Gefaseerde planning

In 2021 besloot de gemeente dat gemeentelijk theater Het Speelhuis en gemeentelijk cultureel centrum De Cacaofabriek zelfstandige ondernemingen moesten worden. Beide organisaties gingen een concern-constructie aan met daarbij een bestuurlijke fusie. Duidelijk is dat de geplande datum van 1 juli 2023 niet wordt gehaald en dat er meer tijd nodig is. Daarom gaat de gemeente Helmond over tot een gefaseerde planning. De verzelfstandiging van Het Speelhuis krijgt voorrang en wordt losgekoppeld van de fusie met De Cacaofabriek.

Nog niet voldaan aan voorwaarden

Een onderzoeksbureau is ingeschakeld om te bepalen of beide instellingen klaar zijn voor verzelfstandiging en het vormen van een concern. Dit bureau maakt een financiële analyse van beide instellingen, maar heeft deze nog niet klaar. Of beide organisaties voldoen aan fusievoorwaarden als financiële gezondheid en toekomstbestendigheid is nog niet helder. Ook het overleg met de lokale horeca over de verzelfstandiging van de horeca van beide organisaties heeft meer tijd nodig. Hoewel in de afrondende fase zijn er nog geen concrete afspraken.

Prioriteit

De gemeente besluit nu voorrang te geven aan verzelfstandiging van Het Speelhuis. Wat dat concreet betekent voor de verzelfstandiging van De Cacaofabriek, is niet genoemd. Interim-directeur Gijsje van Honk krijgt hiermee wel meer gelegenheid om de huidige stand van zaken goed in kaart te brengen. De gemeente zinspeelt ook op de mogelijkheid dat de fusie met De Cacaofabriek op onderdelen kan worden heroverwogen. Bijvoorbeeld bij verandering van het gekozen bestuursmodel. Of verandering van het idee van een concern-constructie tussen Speelhuis en Cacaofabriek. Gemeente Helmond legt mogelijke nieuwe inzichten uiteraard weer voor aan de gemeenteraad.

Uitstel is afstel?

Of de bestemmingsreserve voor Het Speelhuis nog doorloopt en hoe deze ervoor staat, is niet duidelijk. Deze financiële reserve, besproken in een beleidsnotitie in 2017, is toegezegd tot 2021.

Ondertussen wilden vakbonden ook nog weten wat de gevolgen zijn van de fusie voor de medewerkers. En de politiek stelde vragen bij de uitwerking van de horeca in beide organisaties. De vraag is of de vragen al beantwoord zijn.

In het bericht Speelhuis en Cacaofabriek bundelen krachten uit 2021 vroeg de politiek naar een eventuele samenwerking met het Annatheater. Toenmalig directeur Jochem Otten gaf indertijd aan dat hij in gesprek was met de eigenaren. De toekomst van Het Speelhuis en De Cacaofabriek roept nog steeds vragen op.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Helene Ermens - Redactie

Helene Ermens - Redactie DitisHelmond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *