Voorjaarswandeling in het Coovelsbos

Het IVN-Helmond houdt op zondag 1 mei om 14.00 uur een voorjaarswandeling in het Coovelsbos. Verzamelpunt is net voor de Burgemeester Krollaan 62A in Helmond. Het thema van de wandeling is: Voorjaar in het bos. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en deelname is gratis, stevig schoeisel wordt aangeraden.

Het Coovelsbos is een loofbosgebied dat zich bevindt tussen Mierlo-Hout en de wijk Brandevoort in de gemeente Helmond. Het bestaat voor een deel uit populierenaanplant en voor een deel uit ouder eiken-berkenbos met ook aanplant van Amerikaanse eik. Van nature is het Coovelsbos een moeras- of broekbos. De aanwezigheid van rabatten, door de mens opgeworpen verhogingen tussen greppels, wijst nog op die moerassige omstandigheden. Op die rabatten werden bomen aangeplant. Het ‘beukenhuisje’ en de bomkraters zijn opvallende historische elementen in het bos.

Wandel mee met deze bijzondere boswandeling in het meest onbekende natuurgebied in Helmond. In deze tijd van het jaar is het bos het best toegankelijk en is de voorjaarsvegetatie uitbundig in bloei. De meest opvallende planten zijn speenkruid, bosanemoon, dalkruid, lelie-der-dalen en salomonszegel. Vogels als roodborst, zanglijster, winterkoninkje, zwartkop en grote bonte specht laten tijdens de wandeling volop van zich horen.

Nadere inlichtingen: coördinator natuurgidsen: Anne Regts tel. 0492-477392  06-20491428 of via wandelen.ivn.helmond@gmail.com

Voor meer informatie over IVN kijk op: www.ivn.nl/afdeling/helmond

Bron en foto’s IVN-Helmond

Bosanemoontjes

Coovelsbos bosanemoon

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Anja Donkers - Redactie

Anja Donkers DitisHelmond Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.