Wijkraad Rijpelberg

Belangengroep Rijpelberg staat met beide benen in de wijk.

Tussen de mensen, luistert, denkt mee en adviseert. Belangengroep Rijpelberg praat en overlegt met bewoners, bewonersgroepen en lokale verenigingen.

Ook neemt de Belangengroep zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners.

De Belangengroep stelt elke vijf jaar een Wijkperspectief op. Dat is een lange termijnvisie waarin de problemen in en rondom de wijk worden benoemd en een oplossingsrichting wordt aangegeven.

Elke twee jaar wordt een Wijkactieplan gepresenteerd. Daarin staan concrete stappen die door de Belangengroep in samenwerking met alle partners in de wijk zijn of worden genomen om leefbaarheid en welzijn in Rijpelberg te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

De Belangengroep organiseert om de twee jaar een zogenaamde Wijktafel.

B&W en raadsleden komen dan naar de wijk om samen met het bestuur van de wijkraad en betrokken organisaties de gang van zaken in de wijk te bespreken. Door de Belangengroep wordt dan ook het Wijkactieplan gepresenteerd met wensen en aanbevelingen om knelpunten in de wijk op te lossen. Bij de Wijktafel behoren ook wijkbezoeken door B&W.