Buurtpreventieteam Ashorst

Iedereen wil wel eens iets bespreken met de wijkraad, politie, stadswacht, brandweer, gemeente of woningbouwvereniging.

Hierdoor krijgen bewoners meer grip op hun omgeving enwordt de sociale cohesie versterkt. Buurtpreventieteam Ashorst kan bijdragen aan een groter vertrouwen in elkaar en de veiligheidsinstanties. De anonimiteit verdwijnt en door de organisatievorm is er een fijnmazig netwerk voor de aanpak van problemen.