Care Extra

De missie van Care Extra BV is:

“Mensen met langdurige psychiatrische en/of verstandelijke beperkingen begeleiden en ondersteunen in het streven op hun eigen manier in de samenleving te wonen, de dag te besteden en relaties te hebben en behouden”.

Het is onze belangrijkste doelstelling om voor cliënten het meedoen aan de samenleving te bevorderen, samen met de begeleiding wordt onderzocht welke mogelijkheden de cliënt daartoe heeft. We houden rekening met het verleden, om recidive te voorkomen, maar richten ons op de toekomst.

Wat we doen

  • Vervolgens bieden we begeleiding, behandeling en coaching bij het uitwerken van die mogelijkheden tot concrete doelen en gaan we preventief te werk om recidive tegen te gaan;
  • Wij helpen onze cliënten bij het organiseren van hun dagelijkse leven en hun deelname aan het maatschappelijk leven;
  • Care Extra BV ontwikkelt daarnaast activiteiten gericht op werken, leren en dagbesteding;
  • We bouwen bruggen tussen onze cliënten en de samenleving en werken we daarbij samen met anderen;
  • De cliënten zijn actief betrokken bij hetgeen men wil bereiken, de vraag van onze cliënten is de basis van ons handelen;
  • De cliënt is onze “morele” opdrachtgever en zal ons toetsen op de kwaliteit van de zorg, de behoeften van de cliënt is onze leidraad.