De Hilt Speciaal Onderwijs

De Hilt is een school voor kinderen van 5 tot 18 jaar met aanpassingsproblemen. We bieden een veilige leer- en leefsituatie. Waarin kinderen tot leren kunnen komen maar waar ook een ‘proeftuin’ van het leven wordt geboden waarin kinderen kunnen experimenteren met hun gedrag. Dus naast het leren veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.