Lokaal Sterk Helmond

Lokaal Sterk is de lokale partij van Helmond.

Door samen de krachten te bundelen werken we eraan om het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Lokaal Sterk beweegt zich niet uitsluitend op links of op rechts, maar opereert vanuit het midden. Daarbij is het vizier eenduidig gericht op Helmond.
Lokaal Sterk is een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.

 •  Wij kijken naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken in beeld heeft.
 •  Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
 •  Een partij die samenwerking belangrijk vindt! Kijken naar wat verbindt telt meer dan kijken naar wat ons scheidt.

Speerpunten voor de volgende bestuursperiode zijn:

Zorg en Maatschappelijke ondersteuning

 • Zorg op maat voor jong en oud.
 •  Eigen kracht en gepaste hulp zijn het kompas.
 • Regionale en integrale aanpak maakt ons sterker.

Veiligheid

 • Veiligheidsgevoel van de Helmonders dient vergroot te worden.
 • Verkeersveiligheid is een belangrijke voorwaarden voor prettig wonen.
 • Handhaving als maatwerk in de wijk, criminaliteit direct aanpakken.

Economie

 • Helmond met een gunstig werkklimaat voor bedrijven, werkgevers en werknemers.
 • Stimuleren van onze economische kracht m.n. automotive en food.
 • Midden- en kleinbedrijf als vliegwiel voor de lokale economie.

Wonen

 • Ruimte geven aan starters en jongeren, gespreid over Helmond.
 • Goede faciliteiten voor alle bevolkingsgroepen in alle wijken.
 • Woningen levensloopbestendig bouwen of renoveren.

Sport

 • Stimuleren en belonen van vitale verenigingen.
 • Helmond verdient een modern zwembad.
 • Elke Helmonder moet de mogelijkheid hebben om sportief bezig te kunnen zijn.

Kunst en Cultuur

 • Voor elke Helmonder is er een cultureel aanbod.
 • Culturele vorming bij de jeugd stimuleren.
 • Het huidige theater is ons theater!

Onderwijs

 • Schooluitval ten koste van alles voorkomen.
 • Schoolmaatschappelijk werk in iedere school.
 • Breed aanbod van onderwijs op mbo-niveau.

Milieu

 • Voor duurzaamheid, tegen vervuiling.
 • Stimuleren van alternatieve energie o.a. zonne-energie.
 • Handhaving van gemaakte afspraken over ons milieu.

Centrum

 • Het stadscentrum met nog meer kwaliteit en uitdagende variatie.
 • Helmond winkel- en uitgangscentrum van de Peel.
 • Grote betrokkenheid en invloed van centrumondernemers.

Burgerbetrokkenheid

 • Burgerparticipatie dient bevorderd en gefaciliteerd te worden.
 • Ruim aandacht voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Investeren in buurtprojecten in de wijken.