Wijkraad Helmond Centrum

Onze doelstelling

De wijkraad heeft als doel de leefbaarheid te bevorderen in het centrum van Helmond door het verrichten van handelingen ten behoeve van die bevordering van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Het bestuur doet zijn uiterste best die doelstelling na te leven.

Gesponsorde activiteiten

Heeft u een goed idee ten behoeve van de wijk Helmond centrum waarbij u wel een financiële steun in de rug kunt gebruiken, dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Ons bestuur zal zich dan buigen over uw aanvraag en het besluit nemen uw idee wel of niet te sponsoren.