‘Digitaal bewustzijn belangrijk voor álle Helmonders’

Zijn inwoners genoeg op de hoogte van de kansen en risico’s van de digitale wereld? Hoe gebruik je digitale middelen om een baan te vinden, langer veilig thuis te wonen en jezelf te ontwikkelen? Hoe kunnen bedrijven gebruik maken van persoonlijke data van anderen om zelf geld te verdienen? Vragen die mensen stellen als ze meer online zijn. Dit jaar zette de gemeente en andere organisaties samen de eerste stap om te werken aan digitaal bewustzijn, vooral gericht op jongeren. Donderdag 4 november werd door hen het Convenant Digitaal Bewustzijn getekend. ‘‘Hiermee bekrachtigen we de samenwerking en spreken we af om de komende jaren op digitaal bewustzijn te blijven inzetten’’, zei wethouder Cathalijne Dortmans.

Eind 2020 is het Digital Rights Programma gestart als één van de acties uit het plan Digitale Inclusie. Het doel van dit programma is het vergroten van het digitale bewustzijn, gericht op jongeren. Het programma wijst niet aan wat ‘goed’ of juist ‘slecht’ is, maar is bedoeld om jongeren bewust te maken dat ze keuzes kunnen maken online en om het gesprek aan te gaan over welke keuzes dit dan zijn.

Iedereen moet mee kunnen doen

In 2021 sloten verschillende partners in de stad aan bij dit programma. De afgelopen maanden waren er verschillende activiteiten. Zo werd de digital rights expo geopend in de bibliotheek, spraken jongeren en professionals in twee talkshows over het onderwerp. Ook op scholen werd er aandacht aan besteed. Wethouder Dortmans: “In Helmond werken we op allerlei manieren aan digitale inclusie: iedereen moet mee kunnen doen in de digitale wereld. Dat betekent dat inwoners digitaal vaardig zijn. Dat ze toegang hebben tot internet, maar ook weten wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van digitalisering. Dat laatste is nog best ingewikkeld, vooral omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Gelukkig zien verschillende partijen in de stad ook het belang van digitaal bewustzijn. We hebben elkaar nodig om succes te boeken.”

Convenant Digitaal Bewustzijn

Met het ondertekenen van het Convenant Digitaal Bewustzijn spreken alle betrokken partijen de intentie uit om het onderwerp Digitaal bewustzijn op de agenda te blijven houden. Tijdens dit feestelijke moment zetten Bibliotheek Helmond-Peel, Bijzonder Jeugdwerk, LEVgroep, Expertisecentrum Antoon van Dijkschool, OMO Scholengroep, Jan van Brabant College, ROC ter Aa,  Senzer, You are Your Profile Foundation en gemeente Helmond hun handtekening. Hoewel de doelgroep jongeren van groot belang blijft, zijn ook volwassenen niet altijd ‘digitaal bewust’. Er is dus ook aandacht nodig voor andere doelgroepen. Met het convenant wordt de focus daarom verbreed naar alle Helmonders.

De volgende organisaties zijn betrokken bij het Digital Rights Programma en hebben het Convenant Digitaal Bewustzijn ondertekend: Bibliotheek Helmond-Peel, Bijzonder Jeugdwerk,  Expertisecentrum Antoon van Dijkschool, Jan van Brabant College, LEVgroep, OMO Scholengroep Helmond, ROC Ter AA, Senzer, You are Your Profile Foundation.

Wethouder Dortmans: “In Helmond zijn er vast nog meer organisaties die werken of willen werken aan ‘digitaal bewustzijn’. We nodigen deze organisaties uit om zich ook bij het Convenant Digitaal Bewustzijn aan te sluiten.’’

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Digitaal Bewustzijn (Foto: gemeente Helmond)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *