Elkerliek start reguliere zorg stapsgewijs op

De afgelopen periode zijn er veel coronapatiënten opgevangen in het Elkerliek. Een groot aantal artsen verpleegkundigen van de poliklinieken moest toen bijspringen op de corona-afdelingen, spoedeisende hulp en de Intensive Care. (IC)

Vanwege deze aanpak kon alleen de meest urgente zorg doorgaan, zoals de zorg voor oncologische patiënten. Maar nog langer uitstel van bepaalde behandelingen kan leiden tot ernstige complicaties. Het Elkerliek vindt het belangrijk dat de reguliere zorg zo snel mogelijk wordt opgestart. De Brabantse ziekenhuizen trekken hierin gezamenlijk op. Nu het aantal patiënten met corona daalt, ontstaat daar ruimte voor.

Reguliere zorg

Het opnieuw opstarten van de reguliere zorg verloopt voorzichtig en stapsgewijs. Zo kan het Elkerliek ook in de komende periode, als dat nodig blijkt, voldoende prioriteit blijven geven aan de opvang van coronapatiënten en spoedzorg.

De randvoorwaarde voor deze herstart is dat deze zorg veilig en ‘corona-proof’ is. Daarom treft het Elkerliek voorafgaand aan de herstart van de reguliere zorg, diverse maatregelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wachtruimtes en spreekkamers worden aangepast, zodat iedereen de ‘anderhalve meter’ regel en andere voorschriften zo goed mogelijk kan naleven. Ook de werkwijze bij de ontvangst en in de behandelkamers verandert. De route van patiënten die voor reguliere zorg naar het ziekenhuis komen, wordt gescheiden van de coronaverdachte of coronapositieve patiënten.

Medische noodzaak leidend

Vanaf 28 april gaat het in eerste instantie om zorg waarbij geen OK- en/of IC-capaciteit nodig is. Artsen maken op basis van medische noodzaak een afweging welke patiënten zij kunnen zien. Deze patiënten worden telefonisch uitgenodigd. Patiënten hoeven dus niet zelf naar het ziekenhuis te bellen. Het Elkerliek verwacht voorlopig zo’n 20% van de reguliere zorg in het ziekenhuis te kunnen aanbieden.

Een deel van de zorg zal sowieso niet terugkeren binnen de muren van het ziekenhuis. Het nieuwe normaal in het ziekenhuis betekent namelijk ook: zorg op afstand als dat kan en in het ziekenhuis als het moet. De afgelopen periode is veel ervaring opgedaan met telefonische en videoconsulten. Deze zullen ook in de toekomst niet meer weg te denken zijn. Dat zal gelden voor mensen met acute klachten altijd in het ziekenhuis terecht kunnen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Elkerliek Ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis is een modern, algemeen ziekenhuis. Wij zorgen voor je, op drie locaties in de regio. In Helmond staat de hoofdvestiging: het centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp. Ook vind je hier de Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *