Energiekaravaan van 18 september tot en met 24 oktober

Samen met de inwoners bouwt gemeente Helmond aan een duurzame, innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten zij niet alleen in op het besparen van energie, maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belangrijk onderdeel.

Tien buurten in Helmond

De gemeente gaat woningen in Helmond voorbereiden om in de toekomst aardgasvrij te verwarmen en te koken. Dat gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar gaan zij aan de slag in tien buurten. Deze buurten zijn gekozen omdat er al initiatieven of projecten lopen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, corporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet. De andere buurten zijn later aan de beurt, maar kunnen al wel zelf aan de slag met energie besparen. Alle nieuwbouw wordt sowieso aardgasvrij. Zo wil de gemeente dat het in Helmond fijn wonen blijft met veel aandacht voor groen, voor nu én later.

Bezoek aan de energiekaravaan

In september en oktober staat de energiekaravaan van 12.00 – 15.00 uur op verschillende locaties in deze buurten:

Start Buurt/Wijk Locatie/standplaats
18-19 sept Suytkade, Annabuurt, Overspoor Buurthuis St. Anna
25 sept Rijpelberg Repair Café Rijpelberg
2-3 okt Eeuwsels en Binderen Winkelcentrum De Bus
9-10 okt Centrum, Stationsgebied Voor Energiehuis Slim Wonen
21-22 okt

23-24 okt

Brouwhuis en Brouwhuis-Oost

Leonardusbuurt

‘t Huukske, ism Volksbelang

Winkelcentrum Brouwhorst

 

De energiecoaches gaan graag in gesprek. Ook liggen er verschillende informatiemiddelen klaar. Meer info: www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *