Helmond is financieel gezond: ruim zes miljoen naar reservepot

De gemeente Helmond sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 18,9 miljoen euro. Daarvan is 7,6 miljoen nodig voor lopende zaken die in 2022 worden afgerond. Dan moet nog 5,2 miljoen worden doorgezet naar de Peelgemeenten vanwege afspraken die zijn gemaakt in het kader van Beschermd Wonen. Uiteindelijk blijft 6,1 miljoen over.

Er wacht Helmond nog zware opgaven: extra taken voor gemeenten, forse stijgingen in bouwkosten en zorgen over de koopkracht van de inwoners, zijn omstandigheden die vragen om zorgvuldig financieel beleid. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de 6,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

De Jaarrekening 2021 van de gemeente Helmond werd woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2021 door de gemeente zijn gedaan. Dit is de laatste Jaarrekening van dit college. Er is veel werk verzet in het afgelopen jaar en met de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie die voelbaar werd, moest er een tandje bij. Desondanks sluit Helmond het jaar 2021 dus toch af met een positief resultaat.

Inmiddels oud-wethouder Serge van de Brug (financiën) sloot zijn wethouderschap voor Helmond met deze jaarrekening af. “De financiële situatie van de gemeente Helmond is gezond. Ondanks de extra uitdagingen die er waren, zijn we erin geslaagd om de woonlasten voor inwoners de afgelopen jaren laag te houden en enkel te laten stijgen met de inflatiecorrectie.”

Behandeling van de Jaarrekening in de gemeenteraad is op 12 juli, deze bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeenteraad helmond.raadsinformatie.nl/live

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.