Lezing archeoloog Theo de Jong over prehistorische vondsten

Tijdens werkzaamheden rond de rivieren Aa en Dommel zijn door de jaren heen botresten gevonden van dieren die hier ooit leefden. De resten zijn onder andere van oerrund, edelhert, eland, wild zwijn en bever. De betekenis van deze vondsten voor de geschiedenis van de streek en nog veel meer, wordt op 20 januari duidelijk gemaakt tijdens een lezing door archeoloog Theo de Jong.

De afgelopen eeuw is de bodem rond de beekdalen in oostelijk Noord-Brabant regelmatig doorwoeld. In de jaren ’30 van de vorige eeuw werden beeklopen ‘genormaliseerd’ door werkverschaffingsprojecten. Later werd verontreinigd slib gesaneerd uit de beekbodems. En recentelijk zijn in de beekdalen poelen en meanders (opnieuw) uitgegraven ten behoeve van waterberging, natuurontwikkeling en ecologische verbindingszones.

Aa en Dommel

Op verschillende plaatsen zijn tijdens deze werkzaamheden rond de rivieren Aa en Dommel botresten gevonden van dieren die hier ooit leefden. De resten zijn onder andere van oerrund, edelhert, eland, wild zwijn en bever. Tot de bijzondere stukken behoren bijvoorbeeld de bijna 5000 jaar oude resten van een oerrund uit de Dommel bij Nuenen en een edelhert van ruim 9600 jaar geleden dat is opgegraven bij de Tungelroyse Beek nabij Weert.

Wat is nu de betekenis van deze vondsten voor de geschiedenis van de streek? Op welke manier vertellen ze over ontwikkelingen van het landschap? En hoe is de relatie met de eerste bewoners die in onze omgeving leefden? De afgelopen jaren zijn de beekdalvondsten bestudeerd en is de ouderdom daarvan vastgesteld. De vondsten en de bodem waarin ze zijn aangetroffen, geven inzicht in het landschap en de fauna gedurende diverse perioden in de prehistorie. Sommige vondsten wijzen zelfs direct naar menselijke invloed of tussenkomst.

Theo de Jong

Theo de Jong is vanaf zijn jonge jaren geboeid door het landschap en de relatie tussen mens en dier in het verleden. Hij studeerde biologie en archeologie en specialiseerde zich in archeologische dierenresten. Als veldarcheoloog werkte hij voor diverse instellingen. Vanaf 2000 is hij als archeoloog in dienst van de gemeenten Eindhoven en Helmond. Recentelijk publiceerde hij over archeozoölogisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant en archeologisch onderzoek in Helmond.

De lezing is op 20 januari om 20.00 uur in de Koekoek, Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85.

Kosten: 2 euro. Er wordt rekening gehouden met de dan geldende coronaregels.

(Foto: via IVN Helmond)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.