MierloHoutenaar 2019 is Piet Maas

MierloHoutenaar 2019 is geworden: Piet Maas. Onder grote belangstelling is op zondag 5 januari de MierloHoutenaar 2019 bekendgemaakt in de sfeervol ingerichte zaal bij De Koning.

Groepering van het jaar 2019 is de jubilerende voetbalvereniging RKSV geworden.

Voorzitter van de wijkraad Jan Drouen heette alle aanwezigen van harte welkom en stond even stil bij het overlijden van Theo van Mullekom, MierloHoutenaar 2018, en bij broeder Adrianus Ulijn.

Beiden hebben veel voor de gemeenschap betekend.

Verder blikte de voorzitter terug op belangrijke ontwikkelingen die doorlopen in 2020 en dankte alle vrijwilligers die bij de diverse commissies betrokken zijn.

Speciale aandacht was er voor het nieuwe project Kansrijk dat al is gestart en waarin plek is voor alle inwoners van Mierlo-Hout.

Om dit project en de verdere activiteiten die onder de vlag van de wijkraad worden georganiseerd meer aandacht te geven, gaat de commissie Communicatie ervoor zorgen dat er nieuwsbrieven worden verspreid.

Groeperingen

De groeperingen die zijn genomineerd waren:

Alle genomineerde groeperingen krijgen een cheque van 100 euro. RKSV werd uitgekozen tot Groepering van het jaar 2019 en mocht een cheque van 250 euro in ontvangst nemen uit handen van wethouder Cathalijne Dortmans.

MierloHoutenaar 2019

De personen die waren genomineerd voor MierloHoutenaar 2019 zijn:

  • Wil van Loon
  • Reggie Spoormakers
  • Piet Maas
  • Berry Smits
  • Frans Welten
  • Dinie Jeuken-van de Kerkhof
  • Mimie van Mierlo
  • Tiny Kuypers

Alle vrijwilligers mochten een persoonlijk geschenk ontvangen. Voor Frans Welten en Reggie Spoormakers was er een cheque van 250 voor de organisatie van hun keuze. Piet Maas werd tot zijn grote verbazing benoemd tot MierloHoutenaar 2019. Hij mag een cheque van 500 euro verdelen over organisaties in Mierlo-Hout.

‘Ik ben er beduusd van!’

De MierloHoutenaar 2019 was zichtbaar verbaasd en nam dan ook zelf even plaats achter de microfoon. Piet vertelde hoe hij in het verenigingsleven van Mierlo-Hout werd betrokken en later bij het KBO (Kom Bij Ons) Hij besloot zijn toespraakje met: ‘Ik ben er beduusd van, wat me nu overkomt…er zijn wellicht mensen in Mierlo-Hout die het veel meer verdienen dan ik…’

Wethouder Cathalijne Dortmans

Ook wijkwethouder Cathalijne Dortmans was aanwezig en zij had ook een korte toespraak voorbereid. In het kader van elkaar ontmoeten en het glas heffen op het nieuwe jaar pikte zij er een aantal organisaties uit om hen speciaal te bedanken voor alles wat zij voor Mierlo-Hout doen.

Zo werd de EHBO-vereniging Mierlo-Hout genoemd die mede verantwoordelijk is voor de opleiding van vrijwilligers die de aed’s in Mierlo-Hout kunnen bedienen. Mierlo-Hout heeft een dekkend netwerk.

Ook de vrijwilligers van het Monument in Mierlo-Hout werden genoemd voor de wijze waarop ze de herdenking hebben georganiseerd en daarbij de kinderen proberen te betrekken.

Verder speciale aandacht voor de frisfeesten voor 12- tot 17-jarigen die door Minor worden georganiseerd in De Geseldonk.

Cathalijne: ‘Ik wil toch even stilstaan bij het overlijden begin 2019 van onze wijkagent Henri van Vonderen en bij Theo van Mullekom die kort geleden is overleden. Ook wil ik een nieuwe wijkbewoner verwelkomen: pastoor Norbert Swagemakers.’ Verder benoemde ze projecten die in 2020 lopen voor Mierlo-Hout:

De bouw van een nieuwe school, de bouwplannen voor de Voorstadhalte, glasvezel waardoor zorg en veiligheid voor de inwoners gemakkelijker worden, realisatie van het dorpsplein, aanpak van verkeersveiligheid op de Hoofdstraat en, tot genoegen van de wijkraad, aandacht voor het wijkpreventieplan.

Uiteindelijk besloot zij haar toespraak met de belofte volgend jaar weer aanwezig te zullen zijn. Zij wenste iedereen een gezond Nieuwjaar toe…een wens waar de wijkraad zich uiteraard bij aansluit.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Wijkraad Mierlo-Hout

De stichting Wijkraad Mierlo-Hout is opgericht de leefbaarheid in Mierlo-Hout te bevorderen en om als intermediair te fungeren tussen de gemeente Helmond en de inwoners van Mierlo-Hout. Kijk voor meer informatie op www.wijkraadmierlohout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *