De zeven formerende partijen in Helmond presenteerden vanmorgen, vrijdag 3 juni hun ambitieakkoord. Ook werd vrijdagmorgen duidelijk wie de wethouders zijn in het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders:  Cathalijne Dortmans (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Gaby van den Waardenburg (D66) en Harrie van Dijk (Lokaal sterk) keren terug in het college. Nieuw zijn Marita van Lierop (50Plus), Martijn de Kort (PvdA) en Arno Bonte (GroenLinks). De partij DENK zit in de coalitie, maar levert geen wethouder.

Martijn de Kort en Arno Bonte komen respectievelijk uit Vught en Rotterdam. De Kort is nu nog Provinciaal Statenlid en fractievoorzitter namens de PvdA. Bonte is klimaatwethouder in Rotterdam. Beiden blijven wonen in hun huidige woonplaatsen. Dat moet de raad nog goedkeuren door ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap.

Marita van Lierop kreeg in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg voorkeursstemmen voor een zetel in de raad. Toch zag ze daar vanaf omdat ze ‘er nog niet klaar voor zou zijn’. Nu wordt ze dus wethouder in het nieuwe college.

Ambitieakkoord

Het 35 pagina’s tellende college-akkoord moet vooral een vertrekpunt zijn voor samenwerking: met de gemeenteraad, met inwoners, ondernemers en andere partners. Maar ook om zo in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de gemeente niet zelf in de hand heeft. Zoals de energiecrisis en onzekerheid over de uitkeringen van het rijk. De komende tijd is volgens het nieuwe college, hoe dan ook veel flexibiliteit nodig.

Dat geldt ook voor de vluchtelingencrisis. “De landelijke opgave is enorm en het is goed mogelijk dat ook Helmond nog meer zal moeten doen. Natuurlijk houden we goed in de gaten wat Helmond aankan. In ieder geval willen we dat locaties voor opvang evenwichtig zijn gespreid over de hele stad, en zetten we in op kleinschaligheid.”, schrijft het nieuwe college in het akkoord. “Ervaring leert dat acceptatie en integratie dan een stuk makkelijker verlopen.”

De stad hierbij betrekken, werkt, aldus het college: “Dat is bij de opvang van Oekraïners en van minderjarige vluchtelingen uit Eritrea, Syrië en Afghanistan aan de Mierloseweg prima verlopen. En zo hoort het.”

Brede Welvaart

Als kapstok voor de koers van het nieuwe college is ‘Brede Welvaart’ gekozen. Dat wil zeggen: economische groei als middel om een inclusieve, leefbare en gezonde stad voor elkaar te boksen.

Zo wil het college aanleg van natuur om ontmoeting en gezondheid stimuleren. Verduurzaming van vervoer om de stad en bedrijventerreinen bereikbaar te houden. Ondersteunen van verenigingen om eenzaamheid te bestrijden. En wijkontwikkeling om de tweedeling in de stad tegen te gaan.

Noord, Oost en Rijpelberg

Dat is bijvoorbeeld de grondslag geweest onder het versterkingsplan voor de Binnenstad. De komende periode wil het college een vergelijkbare focus leggen op de wijken Noord, Oost en Rijpelberg. “Dat wordt geen kopie van de aanpak van de binnenstad, want maatwerk staat voorop én we willen heel goed luisteren naar wat de mensen dáár belangrijk vinden. We weten overigens dat er voor Rijpelberg mooie kansen liggen voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie; dat pakken we voortvarend op waarbij betrokkenheid van partners en inwoners vanzelfsprekend is.”

Ook de groei van Helmond wordt op die manier benaderd: primair bedoeld om Helmond sterker te maken op vele terreinen. Dat vraagt volgens Tuerlings om een integrale aanpak en werkwijze.

Doen wat nodig is

De nieuwe coalitie wil besturen in verbinding met de samenleving. “Dat vraagt een betrouwbare overheid en een overheid die maatwerk levert. Doen wat nodig is, in plaats van doen wat regel is.”

Het kostenplaatje bij het ambitieakkoord komt aan de orde tijdens de besprekingen van de programmabegroting. “Scherpe keuzes zijn dan nodig, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de moeilijke financiële situatie waarin een deel van de Helmondse inwoners zich bevindt. De lastendruk wil het college over de volle breedte zo laag mogelijk houden. Maar door allerlei factoren kan dat veranderen.”

Veiligheid, onderwijs, verkeer en vervoer, woningbouw, zorg, afval, energie en duurzaamheid, arbeid en gezondheid zijn ook onderwerpen die aan bod komen in het college- akkoord.

Het akkoord wordt woensdagavond 15 juni besproken in de gemeenteraad. Dan staat ook de installatie van de zeven beoogde wethouders op de agenda. Die vergadering begint om 19.30 uur.

Foto’s: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. Holke J.M Flapper Reply

    Ik heb me heilig voorgenomen niet langer mijn mond te houden en als er zaken zijn waar ik het niet mee eens ben dit openlijk kenbaar te maken.
    Het feit dat er sprake is van minder dan 1 FTE bij verschillende wethouders, doet vermoeden alsof het een bijbaan is, ronduit beschamend.
    Betekent dit dat wethouders gedurende bepaalde momenten in de week niet beschikbaar zijn of is het puur een rekenkundige kwestie om het feit dat we meer wethouders hebben dan Eindhoven te verbloemen. Waarom weer wethouders van buiten Helmond? Is er niet voldoende kwaliteit in onze stad beschikbaar dan? Hoe staat het met de Salariëring van de wethouders, krijgen ze dan ook effectief minder of wordt dit aangevuld uit de wachtgeldpot zoals ik hier een daar heb vernomen?

  2. Leo Reply

    Niet normaal dat wethouders zo ver van de gemeente af blijven wonen. Moet niet kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.