VVD: zelfbewoningsplicht

Krapte op de huizenmarkt

Op dit moment heerst er een grote krapte op de huizenmarkt. Volgens de laatste berichten in de krant zijn de Brabantse huizenprijzen sterk gestegen. En het overbieden van vraagprijzen is inmiddels weer gemeengoed geworden. Voor de VVD Helmond is het daarom van belang dat er begonnen wordt met het bouwen van nieuwe huizen en het beschikbaar stellen van bouwkavels om de doorstroming van huizen op gang te brengen.

Zelfbewoningsplicht

De gemeente Helmond heeft echter ook nog een ander instrument in handen om starters of herstarters kansen te bieden op de nieuwbouwmarkt, namelijk de zelfbewoningplicht. Te vaak komt het voor dat bouwkavels en nieuwbouwwoningen worden opgekocht door beleggers, die op hun beurt deze woningen tegen hoge prijzen verhuren. Het gevolg is dat jonge welwillende starters of herintreders met lege handen komen te staan.
De zelfbewoningsplicht klinkt dan ook als een zeer sympathieke regel, echter dient er wel maatwerk te worden toegepast. Een voorbeeld; wat indien je als ouder een huis of kavel wil kopen voor je eigen kind? Je gaat er in dat geval niet zelf wonen, maar je wil je kind een duwtje in de rug geven. Dat moeten we toch niet gaan verbieden!

Een ander vraag is; hoe lang moet deze zelfbewoningsplicht rusten op de woning, één, twee of zelfs vijf jaar? Om speculatie van de woning tegen te gaan, lijkt ons vijf jaar een redelijke termijn. Maar wat moet er gebeuren als men de droombaan krijgt in Amsterdam, of de relatie strand binnen deze vijf jaar? Moeten je dan wachten met verkoop, moeten stellen dan verplicht bij elkaar blijven? Allemaal vragen waarop de politiek een antwoord moet geven.

Standpunt VVD Helmond, maatwerk

De VVD Helmond ondersteunt deze zelfbewoningsplicht maar is van mening dat maatwerk nodig blijft. Wij willen als fractie voorkomen dat inwoners die door welke omstandigheid dan ook in een benarde situatie belanden ook nog eens bij allerlei loketten van de gemeente moeten aankloppen om hun huis noodgedwongen te kunnen verkopen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de handhaving. We kunnen met de beste intenties bepaalde regels met elkaar opstellen, maar indien deze niet te handhaven zijn, zal het gewenste effect (het tegengaan van verkoop van woningen aan beleggers) niet worden behaald. Daarnaast zijn wij van mening dat zo’n regeling tijdig en periodiek dient te worden geëvalueerd. U weet misschien dat de gemeente de zelfbewoningsplicht in 2017 heeft afgeschaft terwijl deze bepaling nu weer in de steigers wordt gezet. Hieruit blijkt dit soort regels sterk afhankelijk zijn van de economisch-maatschappelijke situatie van het moment.

Bouwen, bouwen, bouwen

De remedie om een oververhitte huizenmarkt lokaal te laten afkoelen is ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Gelukkig zijn we hier in Helmond goed mee bezig. Kijkt u maar eens naar ons centrum waar de komende jaren prachtige initiatieven worden gerealiseerd en de woningen als zoete broodjes over de toonbank gaan. Een zaak van zorg is nog wel ons Brandevoortse plan ‘Brainport Smart District’.  Volgens onze fractie ligt dit al veel te lang op de tekentafel.

Conclusie

Kortom wij zien genoeg aanknopingspunten in de nieuwe regeling om kopers en herintreders op de woningmarkt weer kansen te geven. De VVD zal er wel op hameren dat de regeling gehandhaafd kan worden en dat we rekening houden met gewijzigde gezinssituaties zodat we maatwerk kunnen blijven aanbieden.  Maar nogmaals een oververhitte huizenmarkt bestrijd je vooral met bouwen.

Matijs Sneijers
Burgercommissielid
VVD Helmond

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.