Regio investeert in woonvormen voor kwetsbare jeugd

De jeugdhulpregio ‘Een 10 voor de Jeugd’ bestaat uit de gemeenten Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Waalre, Geldrop-Mierlo, Veldhoven, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Deurne. Samen hebben ze afgesproken om het tekort aan passende woonvormen voor kwetsbare jongeren op te lossen.

Dit ‘Ambitieakkoord Wonen’ is ondertekend samen met jeugdhulpaanbieders Combinatie Jeugdzorg, Bijzonder Jeugdwerk en William Schrikker Gezinsvormen. Daarmee wordt een begin gemaakt aan een intensievere samenwerking tussen de jeugdhulpregio en aanbieders.

Er is een structureel tekort aan passende woonvormen, pleegouders en gezinshuizen, ook in de regio ‘Een 10 voor de Jeugd’.  Dat betekent bijvoorbeeld dat jeugdigen langer op een behandelplek zijn dan nodig is, omdat ze al uitbehandeld zijn. Minder keus in woonvormen kan ook zorgen voor een verkeerde combinatie van zorgvraag en woonvorm. Daardoor is de kans groter op onnodige overplaatsing. Dit zijn traumatische ervaringen voor jongeren. Die moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Veilige omgeving

De samenwerkende gemeenten uit Zuidoost Brabant (Een 10 voor de jeugd) kopen vanaf 2022 samen jeugdhulp in. Woonvormen zoals pleegzorg, gezinshuizen en wonen gericht op zelfstandigheid zijn van cruciaal belang. Ze bieden een veilige omgeving aan jongeren, waarvoor de thuissituatie niet langer een goede plek is om op te groeien.

In het ‘Ambitieakkoord Wonen’ zijn afspraken gemaakt tussen de regio en aanbieders. Ze gaan bijvoorbeeld samen aan de slag met het inzichtelijk maken en het wegwerken van de wachtlijsten. Ook wordt gewerkt aan een werkwijze die zorgt dat jongeren in één keer goed geplaatst worden.

Investeren.

Veel gemeenten hebben een tekort op het jeugdhulpbudget. Juist door te investeren in meer woonvormen, moet er een betere jeugdhulpketen ontstaan. Daardoor zouden kosten in andere vormen van jeugdhulp moeten dalen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *