Anders kijken naar werk in zorg om personeelstekort tegen te gaan 

Door de coronapandemie en de nasleep daarvan is de druk op de zorg in Nederland enorm. Het aantal niet vervulde vacatures is groot. Landelijk zijn wel 20.000 handjes aan het bed nodig. Veel mensen verlaten de zorg, terwijl de aanwas stokt. In de regio Helmond-De Peel hebben Senzer, ORO, de Zorgboog en WerkgeversServicepunt (WSP) afspraken gemaakt om de vraag naar en aanbod van zorgpersoneel beter op elkaar te laten aansluiten.

In de praktijk wordt dit jaar geëxperimenteerd met het anders organiseren van werkzaamheden. Daarmee zou meer ruimte ontstaan voor betekenisvol werk voor mensen zonder zorgkwalificaties of zonder startkwalificatie.

Jan Roelofs (ORO), Marion van Limpt (Senzer en WSP Helmond-De Peel) en Wil van de Laar (de Zorgboog) hebben een intentieverklaring getekend. Samen gaan ze deze pilot uitvoeren. Het doel is om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn in het anders verdelen van werkzaamheden in de zorg. Waar mogelijk worden direct mensen vanuit Senzer en WSP geplaatst bij ORO en de Zorgboog. De pilot maakt deel uit van het landelijke actieplan ‘Perspectief op werk’.

Werkprocessen tegen het licht

Van mei tot en met december van dit jaar wordt bij ORO en de Zorgboog het werk zo georganiseerd dat ook mensen zonder zorgkwalificatie inzetbaar zijn. Denk aan administratieve of praktische werkzaamheden of welzijnstaken, die zorgprofessionals nu zelf uitvoeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een zogeheten ‘Leerlijn zorg’. Via zo’n leerlijn worden mensen zonder zorgkwalificatie op de juiste manier geselecteerd, ingewerkt, ondersteund en begeleid door de professionals van de Zorgboog, ORO, Senzer en WSP.

De ervaringen van de pilot worden gedeeld met de andere zorgaanbieders op de Zorgcampus Helmond-De Peel, zoals Savant, Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost-Brabant en ROC Ter AA.

v.l.n.r Wil van de Laar (Zorgboog), Marion van Limpt (Senzer en WSP Helmond-De Peel), Jan Roelofs (ORO) tekenen de intentieverklaring. (Foto: Via Senzer)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.