Gemeenteraad staat achter nieuwbouw Jan van Brabant

De gemeenteraad van Helmond is het unaniem eens over het nieuwbouwplan voor het Jan van Brabant College. De raad ging vanavond in gesprek over de school nieuwbouw tijdens de opiniecommissie. 

De nieuwbouw moet ruimte gaan bieden aan zeker 750 leerlingen. Uit toekomstprognoses van het aantal leerlingen die zich aanmelden, wordt  verwacht dat de school naar dat aantal zal toegroeien.

Voor de school is het ook belangrijk dat die op een plek komt vlakbij een sportaccommodatie. “Wij zullen dan ook met de school samen naar meerdere opties gaan kijken,” zegt wethouder van onderwijs Cathalijne Dortmans. “Voor de locatie kijken we dus naar plekken waar zo’n accommodatie al voor handen is of waar we de mogelijkheid hebben om er een te creëren.”

Vier plannen

Na besluitvorming in de gemeenteraad in oktober 2019 is het College van Burgemeester en Wethouders in gesprek gegaan met het bestuur van het Jan van Brabant College. Tijdens die gesprekken zijn er vier scenario’s in kaart gebracht:

  1. Huidige situatie op de Molenstraat handhaven;
  2. Renoveren van de Molenstraat;
  3. Verplaatsing naar Helicon gebouw naar Suytkade;
  4. Vervangende nieuwbouw plegen.

Bij het eerste plan komen er geen extra kosten kijken voor de gemeente, maar het heeft wel als nadelen dat de gebouwen waar de school nu in zit niet duurzaam zijn. Ook zal er uiteindelijk een overschot ontstaan van minimaal 2500 m2 aan ruimte die de school niet nodig zal hebben.

Bij renovatie van de gebouwen lopen de bedragen hard op. De totale lasten voor de gemeente komen neer op zo’n 35 miljoen euro verspreidt over een periode van 40 jaar. De school heeft ook twee rijksmonumenten die niet energiezuinig te maken zijn.

Verplaatsing naar het Helicon gebouw op Suytkade zou, op het gebied van ruimte voor leerlingen, kunnen, maar is niet toereikend genoeg in de ruimte voor fietsenstalling en parkeren. Het gebouw zal ook aangepast moeten worden om de visie van de school te kunnen realiseren. Totale lasten voor dit plan zouden neerkomen op 28,5 miljoen over een periode van 40 jaar.

Vervangende nieuwbouw heeft van de gemeente en de school de voorkeur gekregen. De kosten zijn het laagst (22,9 miljoen) en kan in alle eisen voorzien (zoals duurzaamheid, op maat maken en geen tijdelijke huisvesting nodig. (Voor plan 2 & 3 is dat wel nodig)) De locatie waar deze nieuwbouw moet komen wordt later besproken.

Een eerlijk speelveld in Helmond

Met deze nieuwbouw wil de gemeente een eerlijk speelveld creëren tussen de onderwijsinstellingen van Helmond. “Er is ook overleg met scholen over plaatsing van leerlingen om leegstand bij de ene school te voorkomen, terwijl er bij de andere school bijgebouwd moet worden”, zegt wethouder Cathalijne Dortmans.

Volgens het college worden er over de nieuwe locatie uitvoerige gesprekken gevoerd met het schoolbestuur. “Gezamenlijk willen wij tot een mooie nieuwe school komen”, aldus wethouder Dortmans.

Het plan gaat in april naar de adviescommissie en daarna naar de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk over nieuwbouw en locatie voor het Jan van Brabant College.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *