Humanitas Helmond

Humanitas Helmond is er voor mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie, met de hulp van een vrijwilliger.

Wij verbinden Helmonders aan elkaar zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of cultuur. Met meer dan 140 vrijwilligers helpen we bij het krijgen van grip op geldzaken of met de opvoeding, het ondersteunen van contact tussen beide ouders en kind bij problematische scheidingen, het beter Nederlands leren spreken en het doorbreken van eenzaamheid. Door onze voorlichting maken we jongeren bewust van keuzes en het aangeven van grenzen rondom liefde, seks en seksualiteit.

HUMANITAS WAARDEN

Hoe verschillend onze activiteiten ook zijn. We werken altijd vanuit de volgende waarden:

Regie houden behouden over je eigen leven.
Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid.
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander.
Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen.

PERSOONLIJK | PREVENTIEF | INNOVATIEF

Onze vrijwilligers bouwen een persoonlijke band op met hun deelnemers. Steun van een maatje kan preventief werken, maar ook het effect van professionele hulp versterken. Wij spelen innovatief in op de ontwikkelingen in de samenleving en we werken vraaggericht.

Onze beloften aan onze deelnemers:

We helpen jou je leven een positieve draai te geven.
We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.
We denken vanuit jouw behoeften.
We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.
We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd.
We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.

MOOIE RESULTATEN

De ervaring leert dat tijdige vrijwillige hulp van Humanitas erger kan voorkomen. Mensen die onze hulp krijgen zijn eerder weer in staat om zelfstandig hun leven op te pakken. Of overwinnen eerder een tegenslag in hun leven.

HUMANITAS ACADEMIE

Niemand gaat bij ons ongeschoold op pad. Via de Humanitas Academie bereiden we onze vrijwilligers goed voor op hun werk.

DE VERENIGING HUMANITAS

staat voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar;
geeft mensen bij wie het even wat minder gaat een steuntje in de rug, zodat ze daarna weer op eigen kracht verder kunnen;
ondersteunt met ruim 22.000 vrijwilligers in meer dan 700 activiteiten zo’n 60.000 mensen.
Meer weten over de vereniging Humanitas? Kijk op de landelijke pagina: www.humanitas.nl.

Website van Humanitas in Helmond: humanitas.nl/afdeling/helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Humanitas Helmond

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. In Helmond kunnen mensen terecht voor opvoedingsondersteuning en in de Ruilwinkel. Ook begeleiden vrijwilligers de omgang tussen gescheiden ouders en hun kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *