Mobiliteitsvisie Helmond 2040

Gemeente Helmond vraagt inwoners en gebruikers naar input voor de Mobiliteitsvisie Helmond 2040

De gemeente Helmond staat voor een grote uitdaging. De komende jaren gaat de stad fors groeien. Met de groei van inwoners groeit ook de mobiliteit. Helmond wil bereikbaar blijven. Maar tegelijkertijd ook aantrekkelijk blijven en duurzaam en gezond bezig zijn. Een fijne plek om te wonen, te werken en te vertoeven. Daarom moeten er slimme keuzes worden gemaakt op het gebied van mobiliteit. Deze keuzes komen samen in de Mobiliteitsvisie 2040.

Samen vormgeven aan de mobiliteit van de toekomst

Gemeente Helmond heeft voor deze Mobiliteitsvisie een concept geschreven. In verschillende bijeenkomsten zal dit concept besproken worden met inwoners, ondernemers en belanghebbenden in Helmond én met de regionale partners. Ook het nog op te stellen uitvoeringsprogramma komt ter sprake. Zo wil de gemeente samen met alle betrokkenen de mobiliteit van de toekomst in Helmond vormgeven. Daarvoor zullen bijeenkomsten plaatsvinden in april en mei.

Betere leefkwaliteit en meer ruimte in de stad

De focus in de Mobiliteitsvisie 2040 ligt op het verbeteren van de leefkwaliteit en het creëren van ruimte in de stad. Die ruimte is nodig om de groei in de komende jaren een plek te geven. De manier waarop wij ons in Helmond verplaatsen moet daarvoor veranderen.

Bewuste keuzes

“We maken bewuste keuzes”, zegt wethouder Arno Bonte. “Waar nu vaak de auto leidend is, wordt de kwaliteit van leven leidend. De rol van de auto wordt kleiner. In de mobiliteit van de toekomst is actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen, veel belangrijker.”

Fietsen, lopen en deelvervoer centraal

In de Mobiliteitsvisie staan daarom verschillende voorstellen voor betere fiets- en loopvoorzieningen. Ook duurzame vervoersmethoden zoals OV en deelmobiliteit moeten meer beschikbaar komen. Verder wil men minder auto’s in de stad. Echter, bereikbaarheid en verkeersveiligheid blijven belangrijke randvoorwaarden.

De conceptvisie Mobiliteitsvisie 2040 is vanaf 7 april 2023 te vinden op helmond.nl/mobiliteitsvisie.


 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. Erik Reply

    Burgemeester Bonte is niet te stoppen met zijn gedram tegen auto’s en zijn groene dromen. Blanksma mag nog lintjes doorknippen.

  2. Alan Reply

    Bonte moet maar terug naar rotjeknor met zijn kwats

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *