VVD Motie ‘Veilig Sportklimaat’ aangenomen

In navolging van de column op de Weblog van Helmond waarin VVD-raadslid Rick Koolen pleitte voor een veiliger sportklimaat heeft de Helmondse VVD tijdens de raadsvergadering van 27 september 2022 een motie ingediend samen met Helder Helmond, CDA Helmond en Forum voor Democratie om het veilig sportklimaat te verbeteren.

Met een veilig sportklimaat wordt een sportomgeving bedoeld waar er geen ruimte is voor pesten, discriminatie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Uit onderzoek van het NOC*NSF blijkt dat bij ruim 65% van de jeugdige sporters emotioneel grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen, lichamelijk grensoverschrijdend gedrag bij ruim 15% is voorgekomen en dat seksueel grensoverschrijdend bij ruim 15% is voorgekomen. Andere gemeenten om Helmond heen zoals Meierijstad, Oss en Eindhoven maar ook bijvoorbeeld gemeenten als Amsterdam en Utrecht hebben hierom ook al actie ondernomen door maatregelen in te stellen.

Doordat de motie unaniem is aangenomen zullen ook in Helmond maatregelen ingesteld worden voor sportverenigingen om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen.

De motie verzoekt het college om een uitwerking van het thema ‘Veilig Sportklimaat’ in de uitvoeringsnota van de Sport- en Beweegnota 2021-2030 waarin onder andere de volgende ondersteunende maatregelen worden opgenomen voor alle sportverenigingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

  • het overleggen van een VOG voor vrijwilligers, begeleiders en trainers die werken met minderjarige sporters of sporters met een verstandelijke beperking;
  • het opstellen van een gedragscode voor leden en vrijwilligers;
  • het benoemen en opleiden van een vertrouwenscontactpersoon bij verenigingen met meer dan 100 leden en voor kleinere verenigingen met een andere oplossing trachten te bewerkstelligen;
  • het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidaties en grensoverschrijdend gedrag;

De maatregelen zullen door het College van B&W worden opgenomen in de uitvoeringsnota van de Sport- en Beweegnota 2021-2030, die naar verwachting snel zal worden opgeleverd.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.